Coroczny przegląd Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni „Zielona Góra”

17.06.2024
ZG

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przeprowadziła coroczny przegląd Bloku Gazowo – Parowego (BGP). Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane zgodnie z opracowanym harmonogramem zadań.

 

Planowy postój Bloku Gazowo – Parowego rozpoczął się 15 maja 2024 i trwał dokładnie 22 dni. Wszystkie przeprowadzone prace wykonane zostały bez żadnych opóźnień. Dzięki zaangażowaniu Wydziału Utrzymania Majątku (PWU), Inżynierii Produkcji (PWI) oraz Wydziałów Ruchu (PWR), w dniu 5 czerwca 2024 r. w godzinach popołudniowych Blok Gazowo – Parowy oddano do eksploatacji.

Główne zadania ujęte w harmonogramie to:

  • badania boroskopowe turbiny gazowej i sprężarki,
  • aktualizacja systemu sterowania Mark VIe turbiny gazowej oraz przegląd generatora turbiny gazowej wraz z pomiarami elektrycznymi,
  • modernizacja stacji zrzutowych wysokoprężnej i niskoprężnej na turbozespole parowym, inspekcje ostatnich stopni łopatek oraz przegląd układu wzbudzenia generatora turbiny parowej wraz z pomiarami elektrycznymi,
  • rewizja wewnętrzna szeregu urządzeń ciśnieniowych podlegających UDT,
  • wymiana zaworu bezpieczeństwa i zaworów rozruchowych na kotle odzysknicowym, przegląd aparatury kontrolno - pomiarowej,
  • przegląd linii i pola 220 kV wraz z transformatorem blokowym,
  • przeprowadzenie testów pracy wyspowej turbozespołu gazowego.

Dzięki sprawnemu działaniu firm remontowych i służb ruchowych Elektrociepłowni „Zielona Góra” odbiorcy nie odczuli wpływu prac na funkcjonowanie sieci grzewczej.

Po pozytywnym 72 godzinnym ruchu próbnym, Blok Gazowo – Parowy został przekazany do eksploatacji.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” posiada ok. 140 km sieci ciepłowniczych, wśród których 75% stanowią sieci preizolowane, wykonane w nowoczesnej technologii, charakteryzującej się niskimi stratami ponoszonymi w wyniku przesyłania ciepła.