Aktualności

Filtry

23 maja br. spółka KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie, w formie pożyczki preferencyjnej, do realizacji projektu inwestycyjnego w Elektrociepłowni Zawidawie. Wysokość pożyczki preferencyjnej wyniesie 11 mln 185 tys. zł.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 314 mln zł (2022 r.: 140 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 215 mln zł (2022 r.: 76 mln zł).
  • W I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 826 GWh energii elektrycznej i 4 276 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A. 412 GWh energii elektrycznej i 3 767 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Mija 20 lat od oddania do użytku bloku gazowo-parowego BGP - 100, który otworzył nowy etap działalności Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Uruchomienie bloku umożliwiło wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i jednoczesną produkcję energii cieplnej i elektrycznej bezpiecznej dla środowiska.

Czytaj więcej

Zorganizowane już piąty raz, Warsztaty dla wykonawców, odbyły się 16 maja na Stadionie PGE Narodowym oraz równolegle w formule online. Wykonawcy i podwykonawcy, zainteresowani współpracą z PGE Energia Ciepła, poznali plany inwestycyjne i zakupowe oraz zasady prowadzenia postępowań przetargowych w spółce. W warsztatach wzięło udział ponad 400 osób.

Czytaj więcej

PGE Toruń, spółka PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, rozstrzygnęła konkurs „Program wsparcia społeczności lokalnej - mieszkańców/ użytkowników budynków, przyłączanych do sieci ciepłowniczej i korzystających z usług około ciepłowniczych PGE Toruń”. Przekazane nagrody w kwocie 60 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną przez laureatów na realizację projektów dla mieszkańców.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, oficjalnie przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy – konsorcjum Polimex Energetyka oraz Polimex Mostostal. Nowa jednostka wytwórcza, zasilana paliwem gazowym, powstanie na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Zakończenie całości prac zaplanowano na 2025 rok.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zakończyła się budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MWt. Inwestycja ta realizowana była w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych, mającej na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi.

Czytaj więcej

W tegorocznej akcji „Lasy Pełne Energii” udział wzięło około 200 pracowników spółki wraz z rodzinami. Dołączyli do nich także mieszkańcy i uczniowie.  

Czytaj więcej

27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza spółki PGE Energia Ciepła powołała z dniem 1 maja 2023 r. na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Pana Macieja Jankiewicza – obecnie pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Czytaj więcej

Ciągłe doskonalenie, innowacyjność i zrównoważony rozwój są nieodłączną częścią DNA krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Największy producent ciepła w stolicy Małopolski od lat realizuje te założenia, wspierając szkolnictwo wyższe i popularyzując naukę w regionie. Teraz zrobił kolejny krok, rozpoczynając współpracę ze Stowarzyszeniem Studentów BEST AGH, współorganizatorem jednego z największych w Europie konkursów inżynierskich pod nazwą EBEC Challenge.

Czytaj więcej

Budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MWt w Elektrociepłowni w Kielcach, PGE Energia Ciepła dobiega końca. Na koniec kwietnia planowane jest oddanie do eksploatacji pięciu kotłów gazowych o mocy 32 MWt każdy.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zrealizuje w najbliższych latach inwestycje, które docelowo pozwolą spółce na całkowitą rezygnację z węgla w procesie produkcji.

Czytaj więcej