Aktualności

Filtry

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE - właściciel  krakowskiej elektrociepłowni,  rozpoczyna 6 czerwca br. coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

Czytaj więcej

Lato to czas, kiedy spada zapotrzebowanie na produkowane w elektrociepłowniach ciepło, dlatego to dobry czas na remont infrastruktury elektrowni. Celem remontów w należących do PGE Energia Ciepła elektrociepłowniach Szczecin i Pomorzany jest utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym, a tym samym zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Energia elektryczna i ciepło w obu elektrociepłowniach wytwarzane są jednocześnie w procesie kogeneracji.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, przedłużyła współpracę ze Stowarzyszeniem Koszykówki Młodzieżowej ZASTAL. Wsparcie płynące z nowej umowy sponsoringowej pozwoli na dalszy rozwój młodzieżowej koszykówki w Zielonej Górze.

Czytaj więcej

29 maja rozpoczął się 62. Krakowski Festiwal Filmowy. PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE po raz kolejny została partnerem Festiwalu.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych, a docelowo zeroemisyjnych. Spółka wybrała Generalnego Realizatora Inwestycji  zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

Czytaj więcej

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE S. A. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi1 mld 160 mln zł

Czytaj więcej

Elektrociepłownia i uczelnia będą współpracować przy realizacji projektu pn. „Technika akademickie jako departamenty promocji nauki w otoczeniu społeczno-biznesowym”. Porozumienie podpisali 27 maja 2022 r. Dyrektor PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków Paweł Okapa i Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. Przesłankami do nawiązania współpracy były popularyzacja nauki poprzez utworzenie sieci klas o specjalistycznych profilach, takich jak inżynieria mechaniczna, elektronika i elektrotechnika oraz budownictwo i architektura a także dostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Czytaj więcej

Trwający w PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, proces transformacji aktywów ciepłowniczych w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami. W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa właśnie montaż nowego kotła parowego w kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz demontaż urządzeń w najstarszej części elektrociepłowni, gdzie już wkrótce powstanie nowoczesna kotłownia  rezerwowo-szczytowa nr 2 z kotłami olejowo-gazowymi.

Czytaj więcej

W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym -  już trzeci raz -  został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Mija właśnie 25 lat od wyłączenia z eksploatacji Elektrociepłowni „Ołowianka” w Gdańsku i przekazania jej budynków Skarbowi Państwa na cele kultury. W ciągu kilku następnych lat zostały one zrewitalizowane i zaadaptowane na Centrum Muzyczno-Kongresowe, w którym swą siedzibę ma Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku, i której mecenasem jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Nie ma w Europie drugiej takiej sali koncertowej, która byłaby historycznie powiązana z dawną elektrociepłownią. Sam pomysł takiej rewitalizacji wydawał się dość kontrowersyjny i wymagał dużej wiary i nieszablonowego patrzenia w przyszłość.

Czytaj więcej

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).

Czytaj więcej