Aktualności

Filtry

„Dzielenie się ciepłem” to już tradycja w okresie przedświątecznym w Krakowie. W akcję corocznie angażują się krakowskie przedsiębiorstwa, a wśród nich jest PGE Energia Ciepła. W tym roku, po raz kolejny, spółka przekaże 75 tysięcy złotych jedenastu krakowskim organizacjom pożytku publicznego, włączając się w ogólnopolską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”.

Czytaj więcej

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to kolejny krok przy realizacji budowy niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE. Nowe jednostki wytwórcze mają zostać uruchomione w I kwartale 2025 roku.

Czytaj więcej

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30/04/2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

Czytaj więcej

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30/04/2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

Czytaj więcej

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30 kwietnia 2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła po raz kolejny wspiera odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu "Dzielimy się ciepłem". Pomoc finansową na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymała lubelska placówka medyczna.

Czytaj więcej

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30/04/2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, przekazał wsparcie finansowe Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach. Od początku programu KOGENERACJA na wsparcie podmiotów wrażliwych społecznie przeznaczyła już blisko 710 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

W gorzowskim oddziale PGE Energia Ciepła trwa budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy 62,5 MWt. W ostatnim tygodniu na teren inwestycji przyjechały kotły. Zakończenie budowy nowej inwestycji planowane jest do końca przyszłego roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, co roku wspiera instytucje pomagające potrzebującym, przekazując darowizny na wsparcie ich codziennej działalności. W tym roku również Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie mógł liczyć na finansowe wsparcie.

Czytaj więcej

W ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, spółka PGE Toruń wsparła cztery organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowego i pomagające podmiotom wrażliwym społecznie. 6 grudnia br. wręczono beneficjentom symboliczne czeki na łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Jest to wyraz uznania oraz wsparcia dla działalności fundacji i stowarzyszeń, aby mogły jeszcze lepiej spełniać swoje misje dla najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni w listopadzie 2021 r. oddana została do użytku instalacja INNUPS, będąca odpowiedzią na potrzebę zastosowania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. To innowacyjna technologia, będąca owocem polskiej myśli technicznej, sześciu lat badań i współpracy z amerykańską firmą PUROLITE, wyspecjalizowaną w produkcji i przemysłowym wykorzystaniu żywic jonowymiennych. Minął rok od uruchomienia instalacji.

Czytaj więcej