PGE Energia Ciepła inwestuje 3,2 mld złotych w nowe technologie i urządzenia produkcyjne

05.10.2023
infografika_pge-energia-ciepla-inwestuje-w-nowe-technologie-i-urzadzenia-prod-png

W Elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, obecnie prowadzonych jest aż 10 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 3,2 mld złotych. Nowe jednostki gwarantują wysoką efektywność oraz  bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla odbiorców. Na realizacji inwestycji i zmianie technologii na niskoemisyjną wspartą OZE zyska środowisko, gdyż w miastach znacznie ograniczone zostaną emisje tlenków siarki, azotu, dwutlenku węgla i pyłów. 

 

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła znajdują się w 16 polskich miastach. Produkują jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Transformacja sektora ciepłownictwai działania inwestycyjne, których celem jest zastępowanie starych, wyeksploatowanych instalacji nowoczesnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła prowadzone są od kilku lat. Efektem realizacji tych inwestycji będzie wyższe bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, poprawa elastyczności źródeł ciepła i lepsze dostosowanie ich pracy do potrzeb lokalnych rynków ciepła.

- PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo w Grupie PGE, realizuje inwestycje, mające na celu unowocześnienie sektora. Dobór technologii i urządzeń jest dostosowywany do  potrzeb lokalnego rynku ciepła. Podstawowym paliwem w coraz większym stopniu będzie gaz wsparty instalacjami OZE, w tym m.in. fotowoltaiką, biomasą, kolektorami słonecznymi lub odpadami komunalnymi. Paliwa alternatywne w naszych inwestycjach to również rozbudowywana o drugą linię technologiczną ITPOE w Rzeszowie, natomiast biomasę, jako jedyne paliwo, wykorzystujemy już na przykład w Szczecinie oraz jako część miksu paliwowego w elektrociepłowni w Kielcach- mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Od początku 2023 roku intensywne prace inwestycyjne prowadzone są w Bydgoszczy. W lipcu w Elektrociepłowni Bydgoszcz I przekazano do eksploatacji kotłownię gazową o mocy ok. 40 MWt, a w Elektrociepłowni Bydgoszcz II zainaugurowano rozpoczęcie budowy źródła kogeneracyjnego gazowego, opartego o agregaty kogeneracyjne o mocy ok. 50 MWt. Bydgoszczanie zatem w nadchodzącym sezonie grzewczym otrzymają ciepło z nowoczesnej, niskoemisyjnej kotłowni gazowej, która zastąpiła wysłużone kotły węglowe.

Równolegle PGE Energia Ciepła rozpoczęła w gdyńskiej elektrociepłowni proces przejścia na paliwo niskoemisyjne, czyli gaz. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, w którym pracowały stare kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, powstaje nowoczesna kotłownia rezerwowo-szczytowa z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi o mocy 30 MWt każdy. Natomiast w gdańskiej elektrociepłowni  rozpoczął się drugi etap jej transformacji. Po oddaniu na przełomie 2021 i 2022 roku kotłów elektrodowych zasilanych energią elektryczną, w sierpniu br. Ogłoszono plany budowy wielkoskalowych pomp ciepła i akumulatora ciepła.

Największy projekt PGE Energia Ciepła, realizowany od 2021 roku, to budowa Elektrociepłowni w Siechnicach. Nowa niskoemisyjna EC Czechnica-2 będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w 2024 r. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt, a elektryczna 179 MWe. Nowe urządzenia zastąpią elektrociepłownię węglową z połowy XX wieku, której budynki już po wyłączeniu z eksploatacji będą rewitalizowane. Inwestycja w nowe agregaty kogeneracyjne oraz kolektory słoneczne trwają także we wrocławskim Zawidawiu.

Wiosną 2023 roku w Kielcach do eksploatacji przekazano kotłownię gazową o mocy 160 MWt, która podczas nadchodzącego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do systemu ciepłowniczego i ogrzeje ponad 100 tysięcy mieszkańców. Równocześnie trwają intensywne prace przy budowie gazowego bloku, zapewniającego jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła, dostosowanego do wymagań rynku ciepła w Kielcach.

W elektrociepłowniach w Zgierzu i Gorzowie Wielkopolskim już niebawem zostaną oddane do eksploatacji wysokosprawne, nowe urządzenia wytwórcze. W skład nowego źródła w Zgierzu będą wchodzić: 3 gazowe agregaty kogeneracyjne, kocioł wodny gazowy oraz źródło OZE (solarne). Nowa jednostka zastąpi wyeksploatowane ponad 50-letnie urządzenia produkcyjne zasilane węglem. Dzięki zmianie technologii w elektrociepłowni w Zgierzu, mieszkańcy odczują znaczną poprawę jakości powietrza. Natomiast w Gorzowie Wlkp. powstaje gazowa kotłownia szczytowo - rezerwowa z kotłem wodnym parowym, która zastąpi obecne szczytowe źródło węglowe. Wkrótce zakończą się także inwestycje w nowe źródła wytwórcze w Rzeszowie (nowa kotłownia gazowa) oraz w Lublinie Wrotków, gdzie powstaje kotłownia rezerwowo-szczytowa i kotły gazowo-olejowe.

Ponadto, w toruńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła od 6 lat wykorzystuje się do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła turbiny gazowe typu lotniczego współpracujące z kotłami odzyskującymi ciepło ze spalania gazów wylotowych. Zaś elektrociepłownia w Zielonej Górze w ubiegłym roku zyskała jedną z najnowocześniejszych w Polsce turbin gazowo–parowych, która zastąpiła dotychczasową i podniosła sprawność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Zmiany technologii na niskoemisyjne wsparte źródłami OZE pozwolą oddychać mieszkańcom wielu polskich miast czystszym powietrzem. Przewidywany spadek emisji w przypadku zastąpienia wodnego kotła węglowego wodnym kotłem gazowym, wynosi odpowiednio: dla tlenków siarki o ponad 90 procent, tlenków azotu o 75 procent, pyłów o 95 procent oraz dwutlenku węgla o około 40 procent.

Poza realizowanymi obecnie 10 inwestycjami, PGE Energia Ciepła przygotowuje 15 kolejnych projektów rozwojowych o łącznej wartości około 4,5 mld złotych.