Aktualności

Filtry

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

Czytaj więcej

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła 25 lipca br. rozpoczyna się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Oznacza to, że na 30 dni – do 23 sierpnia br., z komina przestanie wydobywać się para wodna. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która będzie zgodna z zapotrzebowaniem mieszkańców.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła podpisała umowę na budowę bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym, który stanie na terenie kieleckiej elektrociepłowni. Prace budowlane przy tej inwestycji rozpoczną się w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przedłużyła współpracę z Lechią Zielona Góra. Wsparcie w ramach nowej umowy sponsoringowej pozwoli na dalszy rozwój młodzieżowej piłki nożnej w Zielonej Górze.

Czytaj więcej

Sezon letni to czas, kiedy prowadzone są wszystkie niezbędne przeglądy oraz remonty jednostek wytwórczych, tak aby przygotować je na nadchodząca zimę. W elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim zakończył się właśnie przegląd okresowy turbin.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie podpisały nową umowę sponsoringową, która jest jednocześnie przedłużeniem kilkuletniej współpracy. Wsparcie ze strony krakowskiej elektrociepłowni zaowocuje wspólnymi wydarzeniami edukacyjnymi w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie.

Czytaj więcej

7 lipca br. w Rzeszowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę II linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie – inwestycji PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Spółka aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych,a docelowo zeroemisyjnych.

Czytaj więcej

Laboratorium chemiczne PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni zostało zmodernizowanei wyposażone w nowoczesne analizatory. Umożliwiło to wdrożenie kolejnych oznaczeń w zakresie badań wody i ścieków. Nowe analizatory pozwalają m.in. na jakościowe i ilościowe oznaczenia ponad 70 pierwiastków, m.in. rtęci, miedzi, boru, czy kadmu, w bardzo szerokim zakresie stężeń.

Czytaj więcej

Okres letni w elektrociepłowniach to czas intensywnych działań w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji produkcyjnych. Ich celem jest utrzymanie dobrego stanu technicznego całej infrastruktury, tak aby zapewnić bezawaryjną pracę i ciągłość produkcji. Bydgoska elektrociepłownia właśnie zakończyła coroczną kampanię remontową i jest przygotowana do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. 

Czytaj więcej

24 czerwca uroczystym apelem zakończył się kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie. W ramach programu Energetyczna Kariera przedstawiciele krakowskiej Elektrociepłowni wzięli udział w uroczystości i wręczyli upominki dla uzdolnionej młodzieży z klas, objętych patronatem.

Czytaj więcej

Produkcja ciepła w trójmiejskich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła trwa nieprzerwanie cały rok, a jej wielkość zależy od zapotrzebowania odbiorców. Z uwagi na pogodę ciepło produkowane jest wg dwóch parametrów: zimowych – przeważnie od września do maja i letnich – od czerwca do sierpnia. Sezon zimowy 2021/2022 trwał w Gdańsku 261 dni i był  dłuższy o 9 dni od poprzedniego. W Gdyni trwał 250 dni – 10 dni więcej niż w sezonie 2020/2021. Latem, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło, w elektrociepłowniach trwają remonty i modernizacje.

Czytaj więcej