Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem i wspiera potrzebujących

19.12.2023
krakow-podzielmy-sie-cieplem-pge-energia-ciepla-1-

Już po raz siedemnasty, krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wsparła odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku największy producent ciepła w Krakowie przekazał 75 tysięcy złotych trzynastu organizacjom pożytku publicznego ze stolicy Małopolski.

 

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” od 17 lat jest nieodłącznie wpisana w krakowski kalendarz przedświątecznych inicjatyw, realizowanych z myślą o najbardziej potrzebujących mieszkańcach miasta. Jej celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom ubogim, chorym, niepełnosprawnym czy seniorom.
W tym roku wartość wsparcia udzielonego przez wszystkich partnerów programu przekroczyła 200 tys. zł., a przekazana przez krakowską elektrociepłownię, darowizna w wysokości 75 tysięcy złotych została rozdysponowana pomiędzy 13 beneficjentów, którzy zyskają wsparcie w zakresie opłat za ciepło sieciowe oraz ciepłą wodę użytkową.

- Krakowska elektrociepłownia, jako odpowiedzialny partner miast i regionów, regularnie udziela wsparcia najbardziej potrzebującym i angażuje się w społeczne inicjatywy dobroczynne. Będąc partnerem akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, od wielu lat wspieramy organizacje pożytku publicznego, które niosą pomoc innym. Tylko w Krakowie przeznaczyliśmy w tym roku 75 tysięcy złotych w formie darowizn na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową – mówi Radosław Ilczuk, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Wyniki akcji zostały ogłoszone podczas finałowej Gali, 13 grudnia, a organizacje pozarządowe, zakwalifikowane do otrzymania wsparcia, odebrały symboliczne czeki z rąk darczyńców. Wśród beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie od PGE Energia Ciepła są: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los, Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie, Fundacja Nowe Centrum, Krakowska Rada Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza”, Stowarzyszenie SIEMACHA”, Fundacja Internationaler Bund Polska, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz Fundacja Ukryte Skrzydła.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem”

Akcja „Podzielmy się ciepłem” realizowana jest nieprzerwanie od 2007 roku, a do tej pory dofinansowanie otrzymało ponad 300 organizacji pozarządowych. Jest to bardzo cenna inicjatywa, świadcząca o społecznej wrażliwości i odpowiedzialności firm, działających na obszarze całego kraju. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie. Beneficjenci pomocy muszą ponadto spełnić kilka kryteriów: posiadać status organizacji pozarządowej, mieć dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. W 2019 r. program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 6 lat PGE Energia Ciepła w ramach programu „Podzielmy się ciepłem" przekazała na wsparcie potrzebujących odbiorców ponad 2 mln zł.