PGE transformuje ciepłownictwo. W Zgierzu oddano do użytku niskoemisyjną elektrociepłownię.

25.10.2023
20231025_pge-energia-ciepla-oddzial-elektrocieplownia-w-zgierzu-oddaje-do-uzytku-nowy-uklad-wytworczy-4-

PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji nową, zasilaną gazem jednostkę wytwórczą w Zgierzu. Jest to już trzecia niskoemisyjna inwestycja ciepłownicza zakończona w tym roku w Grupie PGE. Zagwarantuje ona produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla mieszkańców, poprawiając warunki środowiskowe w mieście.

 

- Oddajemy do użytku nowoczesną elektrociepłownię, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Cieszę się, że ta inwestycja oprócz modernizacji elektrociepłowni przynosi także korzyści dla mieszkańców Zgierza. Przypomnę, że dotychczas była to elektrociepłownia wykorzystująca węgiel brunatny. Dzięki tej inwestycji wyeliminowany zostanie uciążliwy transport samochodowy węgla, który był codziennie dostarczany z Bełchatowa do Zgierza kilkudziesięcioma ciężarówkami - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej To już trzecia w tym roku niskoemisyjna inwestycja, po Bydgoszczy i Kielcach, zakończona w Grupie PGE. Do 2030 roku wszystkie nasze elektrociepłownie będą produkować ciepło z paliw nisko i zeroemisyjnychdodaje Wojciech Dąbrowski.

Nowoczesna Elektrociepłownia w Zgierzu będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Przez ostatnie 60 lat elektrociepłownia produkowała energię elektryczną i ciepło na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej oraz Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta S.A.” z węgla brunatnego. W sierpniu 2023 r. blok węglowy został wyłączony z eksploatacji.

Dzięki tej inwestycji wyeliminowany zostanie transport samochodowy, gdyż węgiel był codziennie dostarczany do zgierskiej elektrociepłowni kilkudziesięcioma ciężarówkami z Bełchatowa. Dzięki obniżeniu emisji CO2 o ok. 67%, SO2 (dwutlenek siarki) o 100%, NOx (tlenki azotu) o 58% oraz pyłów o 100%, poprawią się warunki środowiskowe w mieście.

Nowa inwestycja PGE Energia Ciepła w Zgierzu składa się z nowego przyłącza gazowego, stacji sprzęgłowej 110/15kV, kotła rezerwowo – szczytowego o mocy 7 MWt oraz instalacje kolektorów słonecznych o mocy ok. 100 kWt, z których popłynie zielone ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowy układ kogeneracyjny oparty jest na zespole 3 silników gazowych o mocy ok, 4,4 MWe / 5 MWt każdy.

Generalnym wykonawcą inwestycji było konsorcjum SMART EPC oraz MIKO-TECH.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Dotacja udzielona na realizację projektu wynosi 17 069 tys. zł. Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Modernizacja elektrociepłowni w Zgierzu to kolejna inwestycja w ramach Programu Dekarbonizacji Ciepłownictwa Grupy PGE. Pierwszą niskoemisyjną jednostką w PGE EC była Elektrociepłownia Zielona Góra, która w tym roku obchodziła 10 lat produkcji ciepła bez węgla. Od 6 lat ciepło z gazu wytwarza także Elektrociepłownia PGE Toruń. Na przełomie 2021 i 2022 roku w EC w Gdańsku zostały uruchomione pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. W ostatnim czasie PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji dwa nowe projekty mające na celu transformację ciepłownictwa do nisko i zeroemisyjnego – w maju kotłownię gazową w Kielcach o mocy 160 MWt., a w lipcu, nowoczesną, niskoemisyjną kotłownię gazową w Bydgoszczy o łącznej mocy ok. 40 MW. Pozwoliła ona na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. 
Kolejnym krokiem do dekarbonizacji jest nowa inwestycja gazowa w Elektrociepłowni w Zgierzu, uzupełniona źródłem OZE w postaci kolektorów słonecznych. Obecnie w PGE Energia Ciepła prowadzonych jest 9 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych źródeł niskoemisyjnych: w Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, w Rzeszowie, w Siechnicach koło Wrocławia i w dzielnicy Wrocław-Zawidawie, jak również trwa rozbudowa drugiej linii technologicznej ITPOE. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdańsku, i Krakowie. PGE Energia Ciepła przeznaczy na projekty inwestycyjne łącznie ponad 7,7 mld zł.