Aktualności

Filtry

W dniach 21-23 sierpnia 2019 roku na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła odbywają się ćwiczenia, których współorganizatorami są Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE,wspiera piknik organizowany przez Aeroklub Ziemi Lubuskiej na terenie lotniska w Przylepie.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Zielona Góra należąca do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE, zawarła umowę z Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda.  Na mocy podpisanej umowy PGE Energia Ciepła  stała się Sponsorem Głównym – Mecenasem Kultury Filharmonii Zielonogórskiej.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, oraz Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej Zastal Fatto Developer zawarły umowę sponsoringową. Dzięki wsparciu zielonogórskiej elektrociepłowni młodzieżowa koszykówkaw mieście będzie mogła się dalej rozwijać i osiągać sportowe sukcesy.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i regionu.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, oraz Zielonogórski Klubu Żużlowy SSA podpisały umowę sponsoringową. Dzięki wsparciu zielonogórskiej elektrociepłowni niezawodowy, młodzieżowy żużel będzie mógł się dalej rozwijać i osiągać sukcesy. Drużyna juniorów od maja  2019 r. będzie nosiła nazwę Elektrociepłownia Falubaz Junior Zielona Góra.

Czytaj więcej

Najwyższa krakowska budowla – komin elektrociepłowni w Krakowie, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, przejdzie modernizację. Dzięki niej, komin elektrociepłowni, oprócz wyremontowanej konstrukcji żelbetowej, zyska nową instalację elektryczną wraz z lampami, nowe stalowe galerie oraz zostanie na nowo pomalowany.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producent energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji, i Gmina Miasto Kraków zawarły umowę na rzecz zrównoważonego rozwoju. PGE Energia Ciepła będzie kontynuowała i rozwijała współpracę, która ma na celu wspieranie Miasta i Gminy Kraków w działaniach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

Czytaj więcej

W sobotę 15 czerwca, PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zorganizowała ogólnopolski Dzień Otwarty we wszystkich swoich elektrociepłowniach oraz w elektrowni w Rybniku. Celem wydarzenia było przybliżenie mieszkańcom pracy obiektów oraz procesu wytwarzania ciepła i energii w kogeneracji.

Czytaj więcej

Już 15 czerwca zapraszamy na Dzień Otwarty do naszych elektrociepłowni i elektrowni! To wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć na własne oczy jak powstaje energia elektryczna i ciepło! Zapraszamy do Krakowa, Kielc, Lublina, Rzeszowa, Zgierzu, Rybnika, Wrocławia, Zielonej Góry, Bydgoszczy, Gorzowa, Torunia i Gdyni. 

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE,  podpisał z Zespołem Szkół nr 18 we Wrocławiu porozumienie o współpracy, które inauguruje projekt „Energetyczna Kariera” w PGE Energia Ciepła.

Czytaj więcej

Prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podpisał z Burmistrzem Siechnic List Intencyjny dotyczący zagospodarowania obecnej Elektrociepłowni Czechnica. Wyłączenie zakładu nastąpi w 2023 roku, po uruchomieniu w Siechnicach nowej jednostki produkcyjnej, która przejmie funkcję obecnego zakładu. Tym samym ponad stuletnia infrastruktura zyska drugie życie wraz z powstającą nieopodal nowoczesną jednostką produkcyjną.

Czytaj więcej