Energetyczna Kariera z PGE Energia Ciepła. Nowe pokolenie energetyków w elektrociepłowniach w Gdańsku i Gdyni.

18.09.2020
cd1808ef0f28ff981400ec44479e2444

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy PGE, zachęca młodzież do wyboru zawodu energetyka i edukacji w branżowych szkołach średnich. Jako największy wytwórca ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu, pokazuje młodym ludziom, że to zawód przyszłości, a proponowana ścieżka kariery w jej elektrociepłowniach jest atrakcyjna.

Od 1 września 2020 r. kolejnych sześciu absolwentów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku znalazło zatrudnienie w Oddziale Wybrzeże spółki PGE Energia Ciepła. Niektórzy z nich mieli już okazję w trakcie nauki zawodu – podczas praktyk – poznać specyfikę pracy w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni. W ciągu czterech lat współpracy z ZSE zatrudnienie w trójmiejskich elektrociepłowniach znalazło dwudziestu jeden absolwentów i kolejni będą niezbędni, aby zastąpić pracowników odchodzących na emeryturę.

- Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni. Nowa infrastruktura dalej pracować będzie w technologii kogeneracji, jednak stopniowo będziemy wprowadzać paliwo niskoemisyjne. Młodzi energetycy będą zatem mieli szansę uczestniczyć w transformacji technologicznej. Ta praca z pewnością pozwoli im na dalszy rozwój. - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

- Dla młodego pokolenia ważne jest, by korzystali oni z doświadczenia długoletnich pracowników. Model uczeń-mistrz to w energetyce najlepszy sposób na naukę zawodu, przygotowujący także do działania w sytuacjach awaryjnych. – dodała Elżbieta Kowalewska.

Analiza zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia w zakładach produkcyjnych PGE Energia Ciepła, skłoniła firmę do realizacji projektu pod nazwą „Energetyczna Kariera z PGE Energia Ciepła”, we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym. W Gdańsku jest on realizowany z Zespołem Szkół Energetycznych. W ramach współpracy, w Trójmie­ście co roku uczniowie klas I oraz II biorą udział w pokazowej lekcji energetyki na terenie zakładu w Gdańsku. Uczniowie klas III odbywa­ją praktyki, dostępny jest także płatny staż dla absolwentów – dla najlepszych zakończony ofertą pod­jęcia pracy w Elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni.

Obecnie PGE Energia Ciepła współpracuje w ramach ”Energetycznej Karieryz 10 szkołami, znajdującymi się w: Krakowie, Gdańsku, Toruniu (2), Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. W ramach projektu ponad 600 uczniów uczestniczyło w lekcjach na terenie różnych elektrociepłowni spółki, ponad 120 uczniów odbyło praktyki zawodowe, a 41 absolwentów już pracuje w zawodzie energetyka w różnych lokalizacjach.

 

Fot. Mirosław Tusiewicz, Na zdjęciu nowi pracownicy Oddziału Wybrzeże wraz z Kierownikiem Wydziału Koordynacji i Wsparcia Ruchu w EC Gdynia