PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie w sprawie budowy nowej elektrociepłowni dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

25.09.2020
ae0d43d736c89c1b045e2142df9667df

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła oraz PGE Dystrybucja wybudują nowatorską i ekologiczną elektrociepłownię na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Nowoczesna, niskoemisyjna instalacja obejmie wysokosprawne gazowe jednostki kogeneracyjne oraz zintegrowane odnawialne źródła energii do produkcji ciepła, chłodu i energii elektrycznej w procesie trigeneracji.

PGE Energia Ciepła, PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Dystrybucja 25 września 2020 r. podpisały porozumienie o współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym. W ramach współpracy na terenie Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie nowoczesna i nowatorska elektrociepłownia, projektowana specjalnie na potrzeby portu. Inwestycja poprawi również lokalną infrastrukturę energetyczną.  W nowej elektrociepłowni zostaną wdrożone niskoemisyjne rozwiązania, pozwalające na redukcję emisji CO2 dla kompleksu lotniskowego budowanego w centralnej Polsce.

- Jesteśmy dumni i zadowoleni, że możemy przyczynić się do powstania tak nowatorskiego projektu, jakim będzie budowa od podstaw nowej elektrociepłowni produkującej ciepło, chłód i energię elektryczną. W nowej elektrociepłowni zastosowane zostaną wysokosprawne turbiny gazowe, natomiast odnawialne źródła energii będą stanowić panele fotowoltaiczne – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła. - To pierwsza tak duża instalacja generacji chłodu w Polsce powstająca całkowicie od podstaw – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Nowoczesne układy trigeneracyjne zintegrowane z instalacjami OZE pozwolą na spełnienie norm środowiskowych inwestycji CPK przy udziale najnowocześniejszych dostępnych technologii.

- Dzięki współpracy z PGE powstanie nowoczesna instalacja zaprojektowana specjalnie na potrzeby CPK. Zastosowane rozwiązania muszą być jak najbardziej neutralne dla środowiska naturalnego. Naszym celem w dłuższym horyzoncie jest budowa nowego systemu transportu z maksymalnie duży udziałem energii z OZE – mówi Mikołaj Wild, Prezes CPK.

Nowoczesna elektrociepłownia zostanie zaopatrzona w inteligentną sieć ciepłowniczą oraz możliwość odzysku ciepła z infrastruktury IT (np. z serwerowni.) Planowana instalacja ma ogromny potencjał demonstracyjno-edukacyjny. Dzięki możliwości zaprezentowania połączeń nowatorskich technologii kolejne tego typu rozwiązania będą mogły być sprawnie wdrażane w innych lokalizacjach w całym kraju.