Taryfa na ciepło

Informacje dla odbiorców ciepła:

Szanowni Państwo,

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. stosuje w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ciepła z lokalnych kotłowni gazowych (grupa taryfowa B), poniższe stawki opłat za ciepło z rekompensatą.

Lp.

Rodzaje stawek

Ceny bez rekompensaty

Ceny z rekompensatą

1.

stawka opłaty

miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c netto

3 608,26

2 864,71

2.

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ netto

180,95

143,66

 

Stawki opłat z rekompensatą stosowane są dla uprawnionych grup odbiorców wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).

 

 

Dowiedz się jak możesz oszczędzać ciepło