Kalkulator ciepła

W kalkulatorze uwzględnione zostały opłaty wg Taryfy dla ciepła, obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Aby uzyskać cenę należy:

  • wybrać sposób rozliczania (miesięczny czy roczny),
  • uzupełnić:
    • zużycie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej [GJ]
    • zamówioną moc cieplną c.o.+ c.w.u. [kW]

Odczyt stanu licznika: http://liczniki.ecgorzow.pl/logowanie.php