Kalkulator ciepła

W kalkulatorze uwzględnione zostały opłaty wg Taryfy dla ciepła, obowiązującej w okresie od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 r. oraz zmienionej Taryfy dla ciepła w zakresie cen na wytwarzaniu dla grup taryfowych A1, A2, A3, A4, D1, D2, które obowiązywać będą od 01.04.2021 r. do 30.11.2022 r.

Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Aby uzyskać cenę należy:

  • wybrać sposób rozliczania (miesięczny czy roczny),
  • uzupełnić:
    • zużycie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej [GJ]
    • zamówioną moc cieplną c.o.+ c.w.u. [kW]

Odczyt stanu licznika: http://liczniki.ecgorzow.pl/logowanie.php