Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 7.30 do 15.30

Wejście na teren Oddziału możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu i uzyskaniu zgody Kierownika Działu Bezpieczeństwa.

Telefony:

Kierownik Wydziału Obsługi Odbiorców

Katarzyna.Lisiecka-Stolarczyk@gkpge.pl

95 733 41 11; 660 701 899

Warunki techniczne i zawieranie umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Tomasz.Lochinski@gkpge.pl

95 733 42 53; 724 442 283

Gracjana.Wasik@gkpge.pl

95 733 42 51

Umowy sprzedaży ciepła

Kamila.Krasowska@gkpge.pl

95 733 42 69; 724 442 284

Taryfy dla ciepła

Iwona.Janikowska@gkpge.pl

95 733 42 64; 601 997 811

Zasady rozliczania dostawy ciepła oraz fakturowania

Czeslawa.Piekut@gkpge.pl

727 691 171; 95 733 42 66

Magdalena.Blachaczek@gkpge.pl

95 733 42 68

 

Ogólny adres e-mail:  fok.ecg@gkpge.pl