Aktualności

Filtry

PGE Energia Ciepła, do której należy PGE Toruń, wraz z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (CNMW) zrealizują edukacyjny projekt pn. „OGRZEWANIE w pudełku”. Skierowany do starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych projekt prowadzony będzie od stycznia do maja 2023 roku. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy w zakresie powstawania ciepła, produkcji, użytkowania i jego oszczędzania. Umowa związana z realizacją przedsięwzięcia została podpisana w grudniu 2022 roku.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26 listopada 2022 roku wprowadziło możliwość czasowego (do 30 kwietnia 2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa. W przypadku kogeneracyjnej toruńskiej elektrociepłowni wykorzystującej paliwo gazowej, jest to kwota 30 zł/GJ.

Czytaj więcej

Już po raz trzeci PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji dwóch beneficjentów z naszego miasta otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową.

Czytaj więcej

W ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, wsparła Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Łączna kwota przekazanej darowizny wyniosła 30 tys. zł.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, realizuje program „Dzielimy się ciepłem” już od wielu lat. Udziela wsparcia najbardziej potrzebującym odbiorcom ciepła sieciowego. W 2022 r. w ramach programu, przekazała pół miliona zł podmiotom wrażliwym społecznie z 12 miast, w których spółka ma swoje elektrociepłownie.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”, przekazała 21 grudnia br. czek na kwotę 60 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, należąca do Grupy PGE, w ramach autorskiego, ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem", wsparła organizację pożytku publicznego, korzystającą z ciepła sieciowego i pomagającą podmiotom wrażliwym społecznie. 20 grudnia odbyło się przekazanie symbolicznego czeku.

Czytaj więcej

Już po raz czwarty PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, wchodząca w skład Grupy PGE, wzięła udział w programie „Dzielimy się ciepłem”, którego celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program skierowany jest m.in. do ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych placówek, z których korzystają odbiorcy wrażliwi społecznie.

Czytaj więcej

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni po raz kolejny wspierają odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu "Dzielimy się ciepłem". Wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł, na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, przekazano pięciu organizacjom.

Czytaj więcej

„Dzielenie się ciepłem” to już tradycja w okresie przedświątecznym w Krakowie. W akcję corocznie angażują się krakowskie przedsiębiorstwa, a wśród nich jest PGE Energia Ciepła. W tym roku, po raz kolejny, spółka przekaże 75 tysięcy złotych jedenastu krakowskim organizacjom pożytku publicznego, włączając się w ogólnopolską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”.

Czytaj więcej

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to kolejny krok przy realizacji budowy niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE. Nowe jednostki wytwórcze mają zostać uruchomione w I kwartale 2025 roku.

Czytaj więcej

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30/04/2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

Czytaj więcej