Wrocławska KOGENERACJA odchodzi od węgla i stawia na ekologiczne rozwiązania

24.04.2023
transport-komina-do-agregatow-ec-zawidawie

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zrealizuje w najbliższych latach inwestycje, które docelowo pozwolą spółce na całkowitą rezygnację z węgla w procesie produkcji.

 

W skład KOGENERACJI wchodzą trzy zakłady produkcyjne. Zgodnie z ogłoszoną strategią spółki, każdy z nich przejdzie zmiany w ramach procesu dekarbonizacji.

Już od ponad roku w podwrocławskich Siechnicach trwają prace przy budowie nowej elektrociepłowni, która zastąpi studwudziestoletni zakład zasilany węglem. Nowoczesna jednostka ma rozpocząć pracę  w 2024 r. Będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Źródłem zasilania będzie gaz ziemny, dzięki czemu roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie.

Również we wrocławskiej elektrociepłowni na Zawidawiu zasilanej gazem realizowane są obecnie prace, które mają zwiększyć moc zakładu oraz zapewnić mu status efektywnego energetycznie. Odbywa się tam właśnie montaż dwóch nowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 2,12 MWe. Przekazanie urządzeń do eksploatacji planowane jest w trzecim kwartale bieżącego roku. W pełnej gotowości jest również nowa instalacja solarna 
o łącznej powierzchni paneli 160 m2 i mocy cieplnej osiągalnej 101 kWt, której uruchomienie planowane jest w maju 2023 roku.

Wzrost mocy elektrycznej tej jednostki jest szczególnie istotny ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie wśród odbiorców wschodniej części Wrocławia, w której realizowane są liczne inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe.

- KOGENERACJA deklaruje zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu spółki.  - Do 2026 r. zakładamy obniżenie poziomu emisji CO2 o 15 procent. Nasz plan obejmuje zarówno już realizowane przedsięwzięcia, takie jak budowa elektrociepłowni gazowej w Siechnicach oraz nowych jednostek wytwórczych na Zawidawiu, jak i kolejne projekty w przyszłości, w tym budowę nowych źródeł na terenie Elektrociepłowni Wrocław – tłumaczy Andrzej Jedut.

KOGENERACJA S.A. rozważa, by na terenie elektrociepłowni przy Łowieckiej - w budynkach nieczynnej już elektrociepłowni - zainstalować nowe urządzenia produkcyjne, wykorzystujące  technologie nisko- i zeroemisyjne. W związku z prowadzonymi analizami spółka złożyła wniosek do Gminy Wrocław o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego tej działki.

- Zmiana ta umożliwi spółce przygotowanie i realizację inwestycji, która pozwoli na całkowite odejście od węgla w usytuowanej w centrum miasta elektrociepłowni, zapewniając tym samym mieszkańcom miasta większy komfort i czystsze powietrze – podsumowuje Andrzej Jedut.

Ponadto w lutym br. KOGENERACJA nabyła działkę położoną przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. Poprzemysłowy teren zostanie przeznaczony na zabudowę nowych jednostek wytwórczych nisko- i zeroemisyjnych, które będą pracować
w ramach położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrociepłowni Zawidawie. Docelowo planowane jest połączenie tej elektrociepłowni z siecią ciepłowniczą Wrocławia, co zapewni aglomeracji wrocławskiej jeszcze większe bezpieczeństwo energetyczne.