Władze spółki

 

Zarząd

 

p.o. Prezesa Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Życiorys

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Michałek posiada ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. 

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

1) Agnieszka Szczukiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2) Tomasz Karbowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3) Jacek Barylski – Członek Rady Nadzorczej

4) Krzysztof Kowalik – Członek Rady Nadzorczej

5) Marek Targoński – Członek Rady Nadzorczej

6) Krzysztof Nadrowski – Członek Rady Nadzorczej