Władze spółki

Zarząd

Przemysław Kołodziejak
Prezes Zarządu

Od ponad 20 lat jest związany z branżą energetyczną, a jego doświadczenie koncentruje się głównie na kogeneracji gazowej.

Życiorys

Maciej Jankiewicz
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza spółki PGE Energia Ciepła S.A. z dniem 8 czerwca 2020 roku powołała w skład Zarządu Pana Macieja Jankiewicza i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorys

Radosław Woszczyk
Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Pan Adam Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Karbowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Szczukiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Stępień - Członek Rady Nadzorczej 
Pani Katarzyna Polak – Członek Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Derlatka-Miodowska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Przednowek – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Marek Targoński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Nadrowski – Członek Rady Nadzorczej