PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p., 00-120 Warszawa

22 55 65 300/01

sekretariat.pgeec@gkpge.pl

Kontakt dla Klientów energii elektrycznej

Centrum Obsługi Klienta

12 620 98 98

pgeenergiaciepla_site