Oddziały

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział nr 1 w Krakowie

ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże w Gdańsku

ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia w Gdańsku

ul. Wiślna 6, 80-867 Gdańsk

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia w Gdyni

ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Szczecinie

ul. Gdańska 34 a, 70-661 Szczecin