Obsługa odbiorców ciepła

Informujemy, że PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie od dnia 1 Lipca 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu e-mail Dostawcy wskazanego w umowach kompleksowych na dostawę ciepła, tj.:  cieplo.gryfino.ecszczecin@gkpge.pl

Informacje będą udzielane na zapytanie Odbiorców kierowane na wskazany wyżej adres e-mail z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży  pod numerem telefonu: +48 91 822 44 44

 

Obsługa odbiorców ciepła świadczy usługi w zakresie:

- zawierania umów kompleksowych na dostawę ciepła i ich aktualizacja,

- rozliczania należności za dostawy ciepła,

- wystawiania faktur,

- przyjmowania i realizacji reklamacji zgłaszanych przez Odbiorców,

- przyjmowania wniosków o rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego.

 

Informację uzyskają Państwo w Dziale Sprzedaży osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w godzinach:

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 14:00

Kontakt telefoniczny:  91 822 44 44

Adres e-mail:  cieplo.gryfino.ecszczecin@gkpge.pl

 

Pogotowie ciepłownicze : 993 (24h/dobę)

Adres e-mail:  dyspozytor.sieci.cieplowniczej.ecszczecin@gkpge.pl

Pogotowie ciepłownicze odbiera zgłoszenia dotyczące awarii sieci ciepłowniczej lub zakłóceń w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej, udziela informacji o stanie sieci i trwających aktualnie naprawach.

 

Adres korespondencyjny:

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Szczecinie

ul. Gdańska 34a

70-661 Szczecin

 

Kontakt z pracownikami Działu Sprzedaży:

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Szczecinie

Nowe Czarnowo 76 (przed budynkiem Przychodni MegaMed)

74-105 Nowe Czarnowo