Ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe to nie tylko bezpieczne i niezawodne ogrzewanie budynków, ale również źródło stałych dostaw ciepłej wody na potrzeby użytkowe. Mając na uwadze niewątpliwe zalety, jakie posiada ciepło sieciowe, proponujemy Państwu przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zalety ciepła sieciowego to:

  • wygoda użytkowania i niezawodność dostaw – ciepło sieciowe to komfort całorocznego korzystania z ogrzewania i ciepłej wody o stałej temperaturze, dostępnej nieprzerwanie o każdej porze dnia i nocy. Nie wymaga troski o zapewnienie zapasu odpowiedniego paliwa, jego magazynowanie, czy wywóz odpadów powstających w procesie spalania. Nie wymaga podejmowania uciążliwych i kłopotliwych czynności związanych z obsługą indywidualnego źródła ciepła. O ciągłość dostaw troszczy się nasze przedsiębiorstwo. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, to okazja, by z mieszkań pozbyć się piecyków gazowych czy term elektrycznych i zyskać dzięki temu większą powierzchnię łazienki, większą wygodę oraz większe bezpieczeństwo. Dodatkowo wyposażając węzeł cieplny w automatykę pogodową zyskujemy oszczędność czasu i pieniędzy. Urządzenia automatycznej regulacji ciepła samoczynne uruchamiają ogrzewanie w budynku przy spadku temperatury powietrza do określonej przez odbiorcę temperatury, a w ciepłe dni dostawa jest automatycznie przerywana. Odbiorca nie musi o niczym pamiętać, to automatyka pilnuje, by nie ponosił zbędnych kosztów ogrzewania;
  • bezpieczeństwo – ciepło sieciowe – w przeciwieństwie do innych typów ogrzewania: gazowego, olejowego, elektrycznego czy węglowego – to najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny dla użytkownika sposób ogrzewania. Ponieważ proces spalania jest prowadzony w przedsiębiorstwie, a nie w budynku odbiorcy, nie istnieje zagrożenie wybuchem, pożarem, zatruciem tlenkiem węgla, czy też porażeniem prądem elektrycznym. Nadto infrastruktura ciepłownicza podlega stałej kontroli przez wyspecjalizowane służby techniczne naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcy mają do dyspozycji całodobowo funkcjonujące pogotowie ciepłownicze, które niezwłocznie reaguje na wszelkiego rodzaju zakłócenia związane z dostawą ciepła;
  • stabilność i oszczędność – ciepło sieciowe to przede wszystkim oszczędność czasu, ale również i oszczędność w bieżących opłatach. To rozwiązanie stabilne cenowo z uwagi na surowiec użyty do jego wytwarzania. Taryfa, na podstawie której pobierane są opłaty za ciepło, ustalana jest na okres roku, co gwarantuje stabilność i przewidywalność kosztów w tym okresie. Uniezależnia to koszty ponoszone przez odbiorców od szeregu czynników, na które nie mają wpływu, np.: od wahań kursów walut, rosnących cen paliw, czy sytuacji politycznej. Wszystkie te czynniki powodują, że cena za dostarczane przez nas ciepło jest nie tylko stabilna i przewidywalna, ale i konkurencyjna, w stosunku do kosztów ogrzewania za pomocą innych, alternatywnych źródeł. Z uwagi na wskazane wyżej zalety dostarczane przez nas ciepło ma najbardziej korzystny stosunek ceny do bezpieczeństwa i komfortu. Jednocześnie cena ciepła nie jest dowolnie ustalana przez nasze przedsiębiorstwo, lecz w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dodatkowym gwarantem stabilności cen jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który w ramach sprawowanej kontroli ma za zadanie równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców;
  • ochrona środowiska – ciepło sieciowe jest przyjazne dla środowiska. Proces produkcji ciepła sieciowego prowadzony jest zgodnie z wszelkimi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i podlega restrykcyjnym kontrolom, co skutkuje emitowaniem do atmosfery znacznie mniejszej ilości substancji szkodliwych, charakterystycznych dla kotłowni domowych czyli indywidualnych pieców zasilanych gazem, olejem opałowym czy węglem. W konsekwencji korzystając z ciepła sieciowego inwestujemy nie tylko w ochronę środowiska, ale przede wszystkim w ochronę własnego zdrowia, przestajemy bowiem truć się niebezpiecznymi gazami i pyłami pochodzącymi z domowych palenisk;
  • dogodne warunki przyłączenia – do każdego z naszych odbiorców podchodzimy indywidualnie. W celu nawiązania długofalowej współpracy, zarówno na etapie planowania inwestycji, prowadzenia prac przyłączeniowych, jak i w późniejszym okresie, gdy łączy nas umowa sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych, staramy się relacje z naszymi odbiorcami kształtować na drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień.