Wyłoniono zwycięzców Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej”

17.12.2019
87c6e77dcaa452fdf273622df24ae6fb

W sobotę, 14 grudnia, wyłoniono zwycięzców pierwszego hackathonu zorganizowanego przez PGE Energia Ciepła oraz PGE Nowa Energia, spółki z Grupy Kapitałowej PGE. W Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej” wzięło udział 22 uczestników z 8 zespołów studentów i absolwentów uczelni technicznych z całej Polski. Najlepsze dwa zespoły wróciły do Warszawy i Poznania z nagrodami o łącznej wysokości 18 000 zł.

Drużyny, które podjęły wyzwanie, w ciągu 20 godzin programowania musiały znaleźć odpowiedzi na to, które źródła służące do produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji powinny zostać wykorzystane i jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby produkcja ciepła była efektywna. Następnym zadaniem było opracowanie algorytmu optymalizującego produkcję ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni.

Zwycięzcą Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej” został 3-osobowy zespół z Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej, drugie miejsce zajął zespół studentów z Politechniki Poznańskiej,  Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem J.M. Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej (AGH) prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki. Partnerem naukowym została Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, a areną zmagań było Centrum Energetyki AGH. Każdy zespół wpłacił cegiełkę na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.

Tegoroczny hackathon został zorganizowany z myślą nie tylko o informatykach. Zespół z Politechniki Warszawskiej podkreślił, że kluczem do zwycięstwa było dopasowanie umiejętności z zakresu informatyki, optymalizacji danych i energetyki: jeden członek zespołu przekładał tok myślenia pozostałych członków zespołu na kod, a w momencie występowania błędów – pozostali interpretowali je i znajdowali przyczyny, dzięki kompetencjom w zakresie energetyki.

- Najciekawsza w tym wyzwaniu była jego złożoność. To było coś więcej, niż tylko zadanie optymalizacyjne, to była możliwość wejścia na chwilę w rolę zespołu R&D – powiedział jeden z członków zwycięskiego zespołu.

- Idea hackathonu już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń, organizowanych przez PGE Nowa Energia przy współpracy z liniami biznesowymi w ramach Grupy PGE. Energetyka przechodzi transformację i musimy być na to przygotowani. Tego typu wydarzenia dużo uczą zarówno nas, osoby biznesowo związane z branżą energetyczną, jaki i młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z energetyką. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania, gratuluję zwycięzcom i zespołom, które osiągnęły satysfakcjonujące wyniki prac. Mam nadzieję, że również po tej edycji hackathonu pojawią się osoby, które podejmą się wraz z Grupą PGE realizacji zadań związanych z transformacją energetyczną – powiedział Tomasz Marzęda, wiceprezes zarządu PGE Nowa Energia.

- PGE Energia Ciepła po raz pierwszy zaangażowała się w organizację hackathonu. To wydarzenie przyniosło rezultaty, które trudno byłoby osiągnąć w innych warunkach. Świat programistów i energetyków, którzy znajdują się na progu swojej kariery zawodowej spotkał się z doświadczeniem naszych specjalistów z R&D - i oba zyskały nowe spojrzenie na ciepłownictwo – powiedział Piotr Szarek, członek zarządu PGE Energia Ciepła.

- Zadanie przygotowane merytorycznie przez zespół PGE Energia Ciepła było dobrze dopasowane do zaawansowanego poziomu uczestników wydarzenia. Zespoły w sposób kreatywny i różnorodny radziły sobie z wyzwaniem; a jedna z drużyn przedstawiła bardzo interesujące rozwiązanie. Mamy nadzieję, że współpraca z zespołami będzie kontynuowana także przy innych projektach – zaznaczył Tomasz Janda, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła.

- W Akceleratorze PGE realizujemy przedsięwzięcia, których celem jest zaktywizowanie współpracy pomiędzy liniami biznesowymi w całej Grupie PGE, wyszukiwanie talentów i ciekawych pomysłów biznesowych poza naszą organizacją, a także rozwój współpracy ze środowiskami akademickimi i naukowymi – dodał Daniel Maksym, dyrektor ds. projektów PGE Nowa Energia.

To pierwszy hackathon zorganizowany przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE w Krakowie i jednocześnie drugi organizowany przez Akcelerator PGE. W ubiegłorocznym hackathonie, zadania koncentrowały się na rozwiązaniach wykrywających najbardziej energochłonne urządzenia w gospodarstwach domowych. Zarówno PGE Energia Ciepła jak i PGE Nowa Energia współpracują z uczelniami wyższymi w poszukiwaniu nowych innowacyjnych rozwiązań. W tym roku do współpracy zaproszono AGH.

- Dzięki zaangażowaniu w takie wydarzenia nasi studenci mają okazję konfrontować swoją wiedzę z zadaniami, które czekają na nich w przemyśle. Wydział poprzez uczestnictwo w takich inicjatywach może jeszcze lepiej przygotować ich na etapie edukacji do aktualnych potrzeb i czekających na nich wyzwań – powiedział dr inż. Paweł Madejski pracownik Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH.

Akcelerator PGE pełni rolę partnera dla twórców innowacji. Na co dzień poszukuje ich aktywnie, m.in. poprzez realizowanie autorskich hackathonów programistycznych, konkursów dla innowatorów i startupów, a także uczestnicząc w programach akceleracyjnych na szeroką skalę. Akcelerator PGE na co dzień identyfikuje i wspiera projekty zgłaszane przez zewnętrznych innowatorów już na etapie pomysłu. Grupa PGE stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie >>> https://akceleratorpge.pl/zglos-projekt.