W kierunku bezodpadowej energetyki węglowej. PGE Energia Ciepła na konferencji PRE-COP24 w Senacie RP

20.11.2018
246389582bce5f294945eec85811a187

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła przedstawił na posiedzeniu seminaryjnym senackiej Komisji Środowiskowej możliwości wykorzystania produktów pochodzących ze spalania węgla - ubocznych produktów spalania (UPS). Tematyka posiedzenia koncentrowała się wokół kwestii optymalnego wykorzystania w gospodarce UPS-ów poprzez współpracę branży energetycznej i górniczej z budownictwem inżynieryjnym.

Celem posiedzenia było zwrócenie uwagi parlamentarzystów na możliwości wykorzystania w gospodarce minerałów antropogenicznych, czyli ubocznych produktów spalania węgla. Obecnie w Sejmie jest procedowana tzw. Mapa Drogowa Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), która reguluje m.in. możliwość szybszego odbioru UPS-ów ze składowisk oraz ich wykorzystanie w górnictwie czy branży budowlanej, jako alternatywnych produktów dla surowców naturalnych np. kruszyw budowlanych czy podbudów drogowych.

Rocznie wytwarzanych jest w Polsce ok. 20 milionów ton ubocznych produktów spalania - popiołów, żużli, gipsu i innych substancji powstających w procesach spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Przetwarzanie ich w pełnowartościowe, bezpieczne produkty stało się ważną dziedziną polskiej gospodarki, szczególnie w związku z jej powiązaniem             z energetyką oraz z górnictwem węglowym.

Wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla przekłada się również na zmianę podejścia do przemysłu energetycznego, który - w tym kontekście - może być postrzegany jako bezodpadowy i mniej obciążający środowisko. PGE Energia Ciepła wykorzystuje w pełni potencjał UPS-ów poprzez działalność spółki usługowej - PGE Ekoserwis.

PGE Ekoserwis prowadzi kompleksową obsługę elektrociepłowni w zakresie UPS – przetwarza i odbiera od wszystkich elektrociepłowni skupionych w PGE Energia Ciepła popiół lotny, mieszanki popiołowo-żużlowe, żużel i gips. Zebrany materiał jest w pełni wykorzystywany - sprzedawany do betoniarni, cementowni, producentów chemii budowlanej i prefabrykatów a także do firm z branży budowlanej, górniczej i rolniczej - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

Wojciech Dąbrowski zwrócił także uwagę na uwarunkowania całej branży ciepłowniczej w zagospodarowywaniu UPS-ów. Z perspektywy prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) wskazał na wyzwania oraz kierunki rozwoju w zarządzaniu UPS-ami.

- Uwarunkowania branży ciepłowniczej pod kątem wykorzystania ubocznych produktów spalania są obarczone sezonowością produkcji ciepła, a co za tym idzie - możliwością odbioru UPS-ów. Znaczna ich część powstaje w sezonie odwrotnym w stosunku do potrzeb branży budowlanej, a możliwości ich składowania są bardzo ograniczone. W interesie nas wszystkich, ludzi z branży jak i obywateli, powinno być całkowite zaniechanie składowania i przekazanie całego strumienia ubocznych produktów spalania na potrzeby gospodarki - dodaje Dąbrowski.

Wykorzystanie ubocznych produktów spalania w gospodarce i przemyśle jest elementem wdrażanej w Europie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego  tzw. „circular economy”, mającej na celu ograniczenie zużycia surowców, energii oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez zamknięcie pętli procesów, tzn. zastosowanie odpadów z jednych procesów jako surowców w innych procesach. Gospodarcze wykorzystanie odpadów energetycznych jest zgodne z polityką odpadową realizowaną w Unii Europejskiej, rekomendującą pierwszeństwo dla wykorzystywania surowców wtórnych.

Współorganizatorem posiedzenia seminaryjnego senackiej komisji środowiskowej była Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, stowarzyszenie zrzeszające największe polskie firmy specjalizujące się w zagospodarowywaniu produktów spalania węgla, takie jak PGE Ekoserwis, należąca do PGE Energia Ciepła. PGE Ekoserwis zapewnia kompleksową obsługę w zakresie zarządzania UPS oraz świadczy usługi w zakresie nawęglania, podawania biomasy, obsługi Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), odpopielania i odżużlania oraz zarządzania składowiskami odpadów w elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Rybniku, Wrocławiu i Siechnicach. PGE Ekoserwis posiada zakłady produkcyjne w Rybniku, Częstochowie i Kamieniu k. Wrocławia.