PGE Energia Ciepła i krakowski MPEC zlikwidują ponad 4 tys. piecyków gazowych w mieszkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej Ugorek

04.12.2018
b99974a90b590fb466790e714f7e4c7b

Krakowska Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, MPEC Kraków i Spółdzielnia Mieszkaniowa Ugorek podpisały kompleksową umowę w ramach realizacji programu „Ciepła woda bez piecyka”. Dzięki umowie, w ciągu najbliższych kilku lat z blisko 60 budynków spółdzielni, zamieszkałych przez około 7500 osób, znikną 4255 piecyki gazowe.

„Ciepła woda bez piecyka” to jeden z najbardziej dynamicznych  programów, służący poprawie bezpieczeństwa i podnoszeniu komfortu życia mieszkańców Krakowa. Program jest realizowany od 2004 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, Krakowską Elektrociepłownię PGE Energia Ciepła oraz CEZ Skawina. W ciągu 15 lat trwania Programu w 811 blokach mieszkalnych blisko 35 tys. piecyków gazowych zastąpiono instalacją centralnej ciepłej wody. Podpisana dzisiaj  umowa kompleksowa, czyli obejmująca wszystkie budynki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Ugorek, pozwoli na likwidację ponad 4 tys. kolejnych piecyków gazowych.

- Cieszymy się, że to już siedemnasta krakowska spółdzielnia, która zdecydowała się na kompleksowe zastąpienie niebezpiecznych dla życia i zdrowia piecyków gazowych, komfortem ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej - powiedział Marian Łyko, prezes zarządu MPEC w Krakowie.

- Korzystający z programu „Ciepła woda bez piecyka” otrzymują od PGE Energia Ciepła dofinansowanie przeznaczone na wykonanie instalacji wewnątrz budynku, a sfinansowany przez MPEC indywidualny węzeł cieplny, który eliminuje piecyki gazowe, zasilany jest przez cały rok ciepłem z miejskiej sieci- podkreślił Mariusz Michałek,  dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz centralnej, ciepłej wody wpisują się w rządowy program „Czyste powietrze”, który wspiera działania na rzecz walki z niską emisją, jedną z głównych przyczyn smogu, co w Krakowie ma szczególnie znaczenie. Z ciepłej wody podgrzewanej z miejskiej sieci korzystają już w całości lub częściowo mieszkańcy 16 krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, które podpisały umowy kompleksowe i sukcesywnie likwidują piecyki gazowe w swoich budynkach.

Piecyki zostały zlikwidowane również w  dziesiątkach instytucji, szkołach, przedszkolach czy placówkach kultury. 

Największą zaletą centralnej ciepłej wody jest podgrzewanie jej poza mieszkaniem. Całkowicie likwiduje to ryzyko zatruciem tlenkiem węgla, które występuje w przypadku użytkowania piecyka gazowego. MPEC i PGE Energia Ciepła w programie „Ciepła woda bez piecyka” dofinansowują realizacje projektów poprzez dostawę węzła cieplnego i współfinansowanie wykonania instalacji wewnętrznej.