PGE Energia Ciepła przekazała 75 tysięcy złotych organizacjom wspierającym osoby wykluczone społecznie

07.12.2018
103fa543e276bf921d50dcf2e4662f6b

43 organizacje pozarządowe otrzymały w tym roku darowizny w łącznej kwocie 150 tys. zł od partnerów akcji „Podzielmy się ciepłem”. Połowę z tej kwoty przekazało PGE Energia Ciepła. W tym roku akcja odbyła się w już po raz dwunasty w Urzędzie Miasta Krakowa.

Akcja „Podzielmy się ciepłem” polega na pokryciu rachunków za ogrzewanie osób najuboższych. Wsparcie w postaci darowizn jest przekazywane organizacjom pozarządowym. W projekcie, którego liderem i największym z darczyńców jest PGE Energia Ciepła, uczestniczą także pozostali producenci ciepła w Krakowie i jego dystrybutor MPEC. Zbieraniem i wyborem wniosków od potrzebujących zajmuje się Urząd Miasta Krakowa.

Cieszymy się, że dzięki przekazywanym przez nas środkom finansowym, organizacje pozarządowe zajmujące się walką z wykluczeniem społecznym mogą jeszcze skuteczniej pomagać najuboższym” - podkreślił Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

W ramach rozpoczętej w 2007 roku akcji „Podzielmy się ciepłem” wsparcie na pokrycie rachunków za ogrzewanie otrzymało już ponad 300 organizacji pozarządowych. Łączna kwota wsparcia w zeszłym roku sięgnęła 1 150 000 zł. W tym roku doszło do tej sumy kolejne 150 tys. zł.

Warunkiem otrzymania pomocy przez organizacje pozarządowe jest ogrzewanie ich obiektów z miejskiej sieci ciepłowniczej. „Podzielmy się Ciepłem” to unikatowy w skali Krakowa projekt pomocy najuboższym. Twórcy akcji mają nadzieję, że dobry przykład skłoni przedsiębiorców działających również w innych branżach do większego zainteresowania działalnością na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.

Podobne programy PGE Energia Ciepła uruchomiła również w  innych lokalizacjach, gdzie posiada elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, Wrocławiu, Toruniu oraz Zielonej Górze.

Za realizację akcji „Podzielmy się Ciepłem” w 2017 roku miasto nagrodziło krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła tytułem Filantropa Miasta Krakowa. Program był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.