Transfer Wiedzy w spółkach PGE Energia Ciepła

19.11.2018
8b4071084db314ca9c7dbe8c080f131c

PGE Energia Ciepła po raz kolejny zorganizowała w swoich spółkach i oddziałach Transfer Wiedzy – cykl spotkań dedykowanych specjalistom w spółkach produkcyjnych. Jego celem jest prezentacja wyników projektów prowadzonych w Departamencie Badań i Rozwoju, wymiana doświadczeń, a także zebrania uwag oraz propozycji i sugestii co do inicjatyw prowadzonych w przyszłości. 

Jednym z istotnych tematów poruszanym na tegorocznych spotkaniach było przedstawienie nowej formuły zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, w szczególności proces zgłoszenia i selekcji Inicjatyw Badawczych oraz współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną w zakresie zatwierdzania projektów B+R. W spotkaniach uczestniczyła kadra menadżerska oraz specjaliści branżowi zainteresowani wynikami badań. Bezpośrednie spotkania to idealny moment na przedyskutowanie nurtujących kwestii, wyrażenie swoich opinii oraz omówienie propozycji nowych tematów, które mogłyby przyczynić się do rozwoju PGE EC.