Wkraczamy w czas rozwoju ciepłownictwa w Polsce

15.11.2018
e5de9cc88c418b9e910835a895686f55

Na panelu „Rewolucje w ciepłownictwie” na Kongresie 590 w Rzeszowie, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, zaprezentował atuty i znaczenie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji oraz zarysował perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce.

Tematem przewodnim panelu „Rewolucje w ciepłownictwie” był nowy system wsparcia dla kogeneracji, polityka klimatyczna w kontekście wyzwań dla ciepłownictwa, w tym spełnienia limitów OZE, oraz przedmiotowa rewolucja w ciepłownictwie, na którą czeka i do której przygotowuje się ciepłownictwo w Polsce.  

Nowy system wsparcia dla kogeneracji jest ukierunkowany na rozwój niskoemisyjnych źródeł, co wpisuje się w politykę klimatyczną UE, która wymaga od Polski zmniejszenia udziału węgla, wprowadzania nowych paliw oraz wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom branży i obywateli, w których interesie i bezpieczeństwie jest kwestia czystego powietrza.

- Nowy system wsparcia jest bardzo ważny nie tylko dla PGE Energia Ciepła, która jest odpowiedzialna w ramach Grupy PGE za rozwój ciepłownictwa, ale też dla całej branży ciepłowniczej, gdyż daje on możliwość podejmowania odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Ustawa o systemie wsparcia dla kogeneracji przewiduje dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracyjnych wsparcie nawet do 15 lat oraz zakłada wsparcie jednostek, które w szczególności zapewniają ciepło dla odbiorców komunalnych, co wpisuje się w walkę o czyste powietrze w Polsce - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Warto dodać, że w nowej ustawie w sposób odpowiedni zaprojektowano wzajemne relacje pomiędzy systemem wsparcia a Rynkiem Mocy, tzn. w obydwu systemach można uczestniczyć (systemy nie wykluczają się) z zachowaniem reguł kumulacji pomocy publicznej.

Prezes Dąbrowski potwierdził, że branża energetyczna będzie odchodzić od węgla, jakkolwiek przez najbliższe kilkanaście lat węgiel będzie jeszcze naszym podstawowym paliwem. Koszty wydobycia węgla rosną a otoczenie regulacyjne i społeczne jest w coraz większym stopniu nieprzychylne dla tego paliwa, co widać także w spekulacyjnych cenach emisji uprawnień CO2 na rynku europejskim.

- Ministerstwo Energii w imieniu Polski złożyło do Komisji Europejskiej prośbę, aby zbadać kwestię cen uprawnień CO2, które podrożały o 300% w stosunku rocznym. W konsekwencji podniosło to także koszty produkcji ciepła - dodał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

W tym kontekście nowa ustawa dotycząca nowego systemu wsparcia dla kogeneracji ma szczególne znaczenie dla całej branży ciepłowniczej, bo promuje inwestycje w modernizacje i inwestycje w nowe źródła kogeneracyjne.

- Nowy system wsparcia da impuls inwestycyjny oraz zapewni pokrycie działalności operacyjnej elektrociepłowni. Jak wszyscy wiemy, nie będzie w przyszłości wsparcia dla bloków węglowych i na to się godzimy. Będzie wsparcie tylko dla kogeneracji - gazowej i biomasowej - skomentował Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski podziękował Ministerstwu Energii z Ministrem Tchórzewskim na czele, za zaangażowanie i wsparcie dla ciepłownictwa, przekładające się na nowe regulacje. 

- Przez ostatnie 10 lat byliśmy pomijani jako branża przez administrację rządową i dopiero ten rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, dostrzegł nas ciepłowników oraz naszą rolę w całym miksie energetycznym oraz fakt, że jesteśmy jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego. Mamy nadzieję, że w ogólnokrajowej strategii energetycznej na najbliższe 20-30 lat, na którą czekamy, kogeneracja będzie miała odpowiednie miejsce i będzie w tej strategii silnie uwzględniona, bo jest ona efektywnym sposobem produkcji energii i ciepła w jednym procesie - dodał Wojciech Dąbrowski.