W Elektrociepłowni Bydgoszcz I zostaną wygaszone kotły węglowe

29.05.2023
EC Bydgoszcz

Ruszył ostatni etap budowy nowej inwestycji gazowej w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, należącej do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE. Wygaszenie kotłów węglowych nastąpi jeszcze w III kwartale 2023 roku.

Elektrociepłownia Bydgoszcz I, zlokalizowana na bydgoskich Jachcicach już niebawem wygasi kotły węglowe, które zostaną zastąpione nowymi gazowymi jednostkami wytwórczymi. Niskoemisyjna inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta, a przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości powietrza. Kotły węglowe zostaną wycofane z eksploatacji pod koniec lipca br.

- Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy jest ważnym elementem programu inwestycyjnego bydgoskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ta inwestycja pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I - powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. - Powstanie nowoczesnej inwestycji zasilanej niskoemisyjnym paliwem gazowym zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, a także wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście dodał.

Obecnie w ramach powstającej inwestycji został zakończony montaż czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy oraz trzech ponad 14-metrowych kominów. Dodatkowo zakończono budowę instalacji pomocniczych, niezbędnych do pracy kotłów K1 i K2. Aktualnie finalizowany jest również montaż instalacji dla kotłów K3 i K4 oraz budowa infrastruktury zewnętrznej, w skład której prócz wymienionych kotłów wchodzić będą m.in. instalacja wody sieciowej wraz z pompownią, stacja przygotowania wody do instalacji wody sieciowej, a także układ dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu. Na czerwiec zaplanowano rozruch nowej inwestycji, czyli wykonanie prób i sprawdzenie jej poprawnego działania.

Zadaniem powstającej kotłowni rezerwowo-szczytowej będzie produkcja ciepła na potrzeby ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Bydgoszczy. Zastosowane urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności.

Wykonawcą inwestycji jest Energotechnika-Energorozruch. Przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi w III kwartale br.