Ponad 11 milionów złotych od NFOŚiGW dla wrocławskiej KOGENERACJI na dofinansowanie projektu inwestycyjnego na wrocławskim Zawidawiu

23.05.2023
20230523_ponad-11-milionow-zlotych-od-nfosigw-dla-wroclawskiej-kogeneracji-na-dofinansowanie-projektu-inwestycyjnego-na-wroclawskim-zawidawiu-2

23 maja br. spółka KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie, w formie pożyczki preferencyjnej, do realizacji projektu inwestycyjnego w Elektrociepłowni Zawidawie. Wysokość pożyczki preferencyjnej wyniesie 11 mln 185 tys. zł.

 

Dofinansowanie dotyczy projektu „Budowa nowych mocy wytwórczych w EC Zawidawie” i będzie realizowane w ramach Programu Priorytetowego Energia Plus. Całość wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, jakim jest dekarbonizajca ciepłownictwa.

- Pozyskane środki posłużą do sfinansowania działań realizowanych obecnie w obszarze Zawidawia, mających na celu zwiększenie mocy zakładu oraz zapewnienie statusu efektywnie energetycznego dla systemu ciepłowniczego, którego operatorem jest KOGENERACJA – wyjaśnia Andrzej Jedut, prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o preferencyjne dofinansowanie projektu w EC Zawidawie przyczynić się do realizacji deklarowanej przez KOGENERACJĘ neutralności klimatycznej w 2050 r. – dodaje Andrzej Jedut.

Instalowane obecnie w elektrociepłowni dwa agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy elektrycznej 2,0 MWe oraz nowo powstała instalacja solarna o powierzchni paneli 160 m2
i mocy cieplnej 101 kWt pozwolą na redukcję emisji CO2 o ponad 14 tys. ton rocznie, jak i na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o blisko 37 tys. GJ w ciągu roku.

To nie pierwsza umowa z NFOŚiGW dotycząca obszaru Zawidawia. W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Wcześniej udzielone zostało również wsparcie w wysokości ponad 30 mln zł dla inwestycji budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Dotacja w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowana była ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, dla którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW. Pożyczka preferencyjna w kwocie do 300 mln zł pochodziła z programu priorytetowego Energia Plus. Uzupełnienie źródeł finansowania stanowi umowa z 2022 r. w kwocie 50 mln zł. w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.