Rusza budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej w PGE Energia Ciepła w Lublinie

02.09.2022
wmurowanie kamienia węgielnego

2 września br., odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta i jednocześnie wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w regionie.

 

- Priorytetem z perspektywy działalności PGE Energia Ciepła jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz dbanie o jakość powietrza w poszczególnych lokalizacjach. Spółka nieustannie się rozwija, inwestując w nowe instalacje i modernizując istniejące. Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Lublinie, mająca na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko, to bardzo ważna inwestycja będąca kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju  – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Urządzeniami wytwórczymi w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła są aktualnie blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym oraz 4 węglowe kotły wodne, wykorzystywane w normalnych warunkach w okresie niskich temperatur lub postoju bloku.

Przyszła kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z  czterech kotłów gazowych, które zostaną umieszczone w nowym budynku oraz pięciu mobilnych kotłów gazowo-olejowych, które staną na utwardzonym placu. Budynek kotłowni z układem wyprowadzenia spalin, kontenery kotłów mobilnych oraz budynek stacji gazowej zajmą powierzchnię około 0,25 ha. Nowe kotły przeznaczone będą wyłącznie do wytwarzania ciepła w szczycie zapotrzebowania, tzn. po przekroczeniu możliwości wytwórczych istniejącego bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia bloku z ruchu.

- Nasza elektrociepłownia dostarcza ciepło dla mieszkańców Lublina od niemal 50 lat. Nadszedł czas, aby zastąpić szczytowe źródła opalane węglem kamiennym nowymi jednostkami, zasilanymi paliwem gazowym. Szacujemy, że będą one  wytwarzały około 10% rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni, uzupełniając produkcję energii z bloku gazowo-parowego - mówi Paweł Okapa, Dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. Po przekazaniu nowych urządzeń do eksploatacji do mieszkańców Lublina popłynie ciepło wytworzone w 100 proc. z niskoemisyjnych źródeł, co wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w mieście. Spalanie gazu nie emituje tlenków siarki, pyłu, ponad czterokrotnie mniej jest tlenków azotu, mniejsza jest również emisja CO2 – podkreśla Paweł Okapa.

Lublin potrzebuje około 4 500 000 GJ ciepła w roku, z czego około 3 000 000 GJ dostarcza Elektrociepłownia PGE  Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. Moc cieplna kotłów wynosi 182 MW, co stanowi połowę wartości mocy zamówionej przez odbiorcę ciepła w elektrociepłowni, drugą połowę zamówienia pokrywa moc cieplna bloku gazowo-parowego.

Termin oddania urządzeń do eksploatacji zaplanowany został na wrzesień 2023 r.
Wartość inwestycji wynosi ponad 78 milionów złotych netto.