Rozpoczyna się budowa nowych jednostek wytwórczych w PGE Energia Ciepła w Zgierzu

07.09.2022
wmurowanie-kamienia-wegielnego-pod-budowe-nowych-jednostek-wytworczych-w-elektrocieplowni-pge-energia-ciepla-w-zgierzu-1-

7 września br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu. Realizacja umowy pozwoli na zapewnienie niezbędnych mocy cieplnych i dostaw ciepła na potrzeby miasta Zgierza oraz wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego i powietrza, przeciwdziałając niskiej emisji.

 

- Inwestycja w Elektrociepłowni w Zgierzu wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. - Priorytetem z perspektywy działalności naszej spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz dbanie o jakość powietrza w poszczególnych lokalizacjach. PGE Energia Ciepła rozwija się, inwestując w nowe instalacje spełniające obowiązujące normy środowiskowe. Budowa nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem ziemnym w Zgierzu, mająca na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko, to bardzo ważna inwestycja będąca kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju.  

Rozpoczęta inwestycja polegać będzie na budowie nowej jednostki kogeneracyjnej gazowej opartej o zespół 3 silników gazowych o mocy ok, 4,4 MWe/5MWt każdy, uzupełnionej kotłem rezerwowo-szczytowym o mocy 7 MWt oraz źródłem OZE w postaci kolektorów słonecznych o mocy ok 100 kWt w istniejącym zakładzie – Elektrociepłowni w Zgierzu. W projekcie uwzględniono również budowę niezbędnego przyłącza gazowego i przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Termin oddania urządzeń do eksploatacji zaplanowany został na grudzień 2023 r. Wartość umowy to 79 833 600,00 milionów złotych netto.

- Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu do nowych uwarunkowań wprowadzonych Konkluzjami BAT. Budowa nowych mocy wytwórczych zapewni pokrycie zapotrzebowania na ciepło po roku 2023 – mówi Krzysztof Fuzowski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu. – Prowadzona inwestycja wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w regionie, zmniejszając znacząco emisję tlenków siarki, pyłu, tlenków azotu, a także CO2 podkreśla Krzysztof Fuzowski.

Na terenie Gminy Miasto Zgierz do systemowej sieci ciepłowniczej jest przyłączonych około 60% mieszkańców. Jedynym właścicielem ponad 42 km sieci ciepłowniczych jest PGE Energia Ciepła S.A.

Obecnie majątek wytwórczy Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu stanowi fluidalno-pyłowy kocioł energetyczny o mocy 69MWt opalany węglem brunatnym, produkujący parę technologiczną o ciśnieniu 9 MPa i temperaturze 510°C oraz dwa turbozespoły parowe o mocy 22,4 MWe i 16 MWe. Uzupełnienie stanowią dwa kotły energetyczne, rezerwowo-szczytowe, dwupaliwowe, opalane gazem ziemnym i olejem lekkim. Nowa jednostka kogeneracyjna zastąpi wyeksploatowane źródła wytwarzania oparte na paliwie w postaci węgla.

 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Dotacja udzielona na realizację projektu wyniesie blisko 22 mln zł. Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.