Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła

20.09.2019
0b5e1d1d6c698407bc8b2cdabac28c36

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE,  lider ciepłownictwa w Polsce, rozpoczęła kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców, jak prawidłowo przygotować się do odbioru ciepła oraz jak oszczędzać ciepło w sezonie grzewczym i w ten sposób dbać o środowisko.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku, Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie oraz Kielcach i Zgierzu wytwarzają ciepło przez cały rok i są w pełni gotowe do zapewnienia  komfortu cieplnego swoich mieszkańców.

Elektrociepłownie produkują ciepło i energię elektryczną przez cały rok, sezon grzewczy jest zatem umowny, a jego rozpoczęcie uzależnione jest wyłącznie od potrzeb odbiorców ciepła – mieszkańców miast i instytucji.  Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. PGE Energia Ciepła jest gotowa do uruchomienia ogrzewania na życzenie klienta, aby zapewnić komfort cieplny w mieszkaniach odbiorców.

 „Kampania informacyjno-edukacyjna „Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła” prowadzona jest we wszystkich naszych lokalizacjach, w których posiadamy elektrociepłownie. Jesteśmy producentem ciepła sieciowego z kogeneracji dla 25% mieszkańców Polski, chcemy wesprzeć naszych klientów i doradzić jak efektywnie i oszczędnie korzystać z ciepła. Jednocześnie informujemy, że ciepło sieciowe jest najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania, który pozytywnie wpływa na jakość powietrza w miastach.” – mówi Przemysław Kołodziejak, wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

W okresie poprzedzającym jesień PGE Energia Ciepła dokonała corocznego przeglądu urządzeń w swoich elektrociepłowniach i sieci ciepłowniczych należących do spółki. Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne, prowadzone są po to, aby przygotować elektrociepłownie i system ciepłowniczy  do zwiększonej pracy w sezonie jesienno-zimowym. W lokalizacjach, w których PGE Energia Ciepła posiada sieci ciepłownicze czyli w Toruniu, Zielonej Górze, Siechnicach, Gorzowie Wielkopolskim i Zgierzu, prowadzone były prace modernizacyjne ciepłociągów, wymiany sieci na nowoczesne preizolowane, przeglądy węzłów cieplnych i intensywne prace związane z przyłączaniem nowych budynków do sieci ciepłowniczej.

Ciepło sieciowe, produkowane w kogeneracyjnych elektrociepłowniach, to najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania, który ogranicza niską emisję. Corocznie PGE Energia Ciepła przyłącza do sieci, samodzielnie i we współpracy z lokalnymi dystrybutorami, ok. 180 MWt, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w miastach.

Równolegle PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem” dla odbiorców wrażliwych społecznie korzystających z ciepła sieciowego. Wśród beneficjentów programu są m. in. szpitale, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych, schroniska dla zwierząt, domy starców oraz rodziny w ciężkiej sytuacji materialnej.