PGE Energia Ciepła realizuje w Gorzowie Wielkopolskim projekt „Energetyczna kariera” skierowany do szkół branżowych

26.09.2019
f86f2f117a80d0f348939848fe89b25c

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim, należąca do Grupy PGE, podpisała umowy stypendialne z piątką najlepszych uczniów patronackich klas w zawodach technik energetyk oraz technik automatyk Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim. Wsparcie kształcenia realizowane jest w ramach projektu „Energetyczna Kariera” realizowanego przez PGE Energia Ciepła.

Projekt „Energetyczna Kariera” to przedsięwzięcie prowadzone we współpracy z branżowymi szkołami średnimi w miastach i regionach, w których zlokalizowane są aktywa PGE Energia Ciepła. Celem projektu jest przeciwdziałanie problemowi braku wykwalifikowanych pracowników w branży ciepłowniczej poprzez zachęcanie młodych ludzi do odbycia praktyk w zakładach spółki. Gorzowska elektrociepłownia wpisuje się w projekt angażując się od lat we współpracę Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim. Podpisane umowy stypendialne są wypełnieniem Porozumienia jakie zostało zawartew maju 2018 roku pomiędzy PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, a Miastem Gorzów Wielkopolski i Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach prowadzonej współpracy uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych odbywają w gorzowskiej elektrociepłowni praktyki zawodowe oraz zdobywają wybrane uprawnienia kwalifikacyjne, a także uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach organizowanych dla uczniów i nauczycieli. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie zobowiązała się również do ufundowania stypendiów dla wyróżniających się uczniów. Stypendia przyznawane są dla trzech, najlepszych uczniów Klas Patronackich, którzy muszą spełnić wybrane kryteria, aby je otrzymać.

„Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim objęła swoim patronatem dwa kierunki kształcenia: technik energetyk, funkcjonujący od 4 lat  i  technik automatyk, utworzony w ubiegłym roku. Kierunki te powstały na konkretne zapotrzebowanie lokalnych zakładów pracy z Gorzowa i okolic miasta. Uczniowie tych klas zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają na terenie elektrociepłowni  - przez co bezpośrednio związani są z najnowszymi osiągnięciami rozwiązań techniki, automatyki  i sterowania stosowanymi w bloku energetycznym, oraz szeroko pojętym osprzęcie  elektro- energetycznym. Od roku, 3 najlepszych uczniów tych dwóch kierunków kształcenia otrzymuje stypendia ufundowane przez PGE Energii Ciepła. Dzisiaj wręczone zostały kolejne stypendia dla 5 najlepszych uczniów” – powiedział Stanisława Jodko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Stypendium przyznawane jest przez Komisję Stypendialną na okres pięciu miesięcy. Umowy stypendialne dla pięciu uczniów, trzech z klasy o profilu technik automatyk i dwóch z klasy o profilu technik energetyk, wręczył Mirosław Rawa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim.

„Współpracując ze szkołami branżowymi i fundując stypendia dla najlepszych uczniów wspieramy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez rozwój szkolnictwa zawodowego. Naszą współpracą realizowaną w ramach projektu „Energetyczna kariera” walczymy z luką pokoleniową w branży, zapewniając miejsca pracy dla nowych i wykwalifikowanych pracowników w naszej elektrociepłowni” – powiedział Mirosław Rawa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim.