PGE Energia Ciepła i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie intensyfikują współpracę na rzecz rozwoju rynku ciepła sieciowego w Krakowie.

17.09.2019
df54840fde321ef1978a76b281e28e8e

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji oraz  MPEC S.A. w Krakowie, dystrybutor energii cieplnej, posiadający jeden z najbardziej rozbudowanych systemów ciepłowniczych w kraju - zawarły dwie umowy, które wzmacniają dotychczasową współpracę na linii producent – dystrybutor i pozytywnie wpłyną na dalsze aktywne kształtowanie rozwoju rynku ciepła sieciowego w drugim największym mieście w Polsce.

Priorytetem dla obu Partnerów jest zagwarantowanie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw ciepła sieciowego, które może zostać wykorzystane do celów grzewczych, jak i ciepłej wody użytkowej. Podpisana dzisiaj „Wieloletnia umowa na sprzedaż ciepła” zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła w długim horyzoncie czasowym oraz pozwala na optymalne zaplanowanie zarówno rozwoju sieci ciepłowniczej (po stronie dystrybutora), jak i zapotrzebowania na urządzenia wytwórcze (po stronie producenta). Postanowienia „Umowy wsparcia rozwoju rynku energii cieplnej” stwarzają możliwość dalszego skoordynowanego rozwoju infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej i wytwórczej w najbliższych latach.

– Zawarte dzisiaj umowy wpisują się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE. Co więcej wpisują się także w realizację celów umowy zrównoważonego rozwoju, która została podpisana  w czerwcu z Gminą Miasto Kraków. PGE Energia Ciepła jest liderem w sektorze ciepłowniczym i jako producent ciepła i energii elektrycznej jest stałym i niezbędnym elementem infrastruktury miast i życia ich mieszkańców. Dostęp do ciepła sieciowego jest jednym z czynników wpływającym na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój miasta, poprawiający jakość powietrza w regionie, a także jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i przedsiębiorstw – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Niewątpliwie największym sukcesem MPEC jest dynamiczny rozwój rynku ciepła systemowego w Krakowie i 95 procent klientów zadowolonych z jakości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, a warto podkreślić, że ciepło dostarczane jest do ponad 65% mieszkańców. To najlepsze potwierdzenie, że miejski system ciepłowniczy jest nowoczesny i niezawodny, a usługi świadczone są na najwyższym poziomie. System ciepłowniczy jest rozbudowywany w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii cieplnej, co znajduje odzwierciedlenie w zawartych dzisiaj umowach – mówi Marian Łyko, prezes zarządu MPEC.

– Rozwój współpracy z MPEC w Krakowie to kolejny ważny krok w naszej długoletniej współpracy. Dynamiczny rozwój Krakowa, skutkuje także wzrostem zapotrzebowania na ciepło sieciowe – a to wymaga skoordynowanego rozwoju infrastruktury zarówno producenta jak również dystrybutora ciepła w długim horyzoncie czasu – dodaje Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

W ostatnim czasie Kraków dynamicznie się rozwija, co wiąże się z rosnącą liczbą mieszkańców oraz nowo budowanych obiektów zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. W 2018 r. MPEC we współpracy z PGE Energia Ciepła zrealizował wspólnie rekordową liczbę nowych przyłączeń -  ponad  50 MWt, to więcej ciepła niż potrzebne jest dla mieszkańców Wieliczki i Bochni. Wiosną obchodzono jubileusz programu „Ciepła woda bez piecyka”, w zakresie którego w ciągu 15 lat zlikwidowano piecyki gazowe w ponad 870 budynkach w Krakowie.

W  ramach współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła i MPEC w Krakowie opracowana została długoterminowa wizja rozwoju rynku ciepła sieciowego w Krakowie do roku 2040. Obecnie trwają prace nad określeniem uwarunkowań techniczno-ekonomicznych rozwoju sieci ciepłowniczej w zidentyfikowanych obszarach.