„Dzielimy się ciepłem” - PGE Energia Ciepła wspiera odbiorców wrażliwych społecznie

16.09.2019
d8b14655f6c148b2997ddba3e49ed238

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, angażuje się w pomoc odbiorcom wrażliwym społecznie  w lokalizacjach, w których ma swoje elektrociepłownie. Realizowany program „Dzielimy się ciepłem” jest elementem społecznego zaangażowania spółki.

Program „Dzielimy się ciepłem” skierowany jest do wybranych placówek i odbiorców wrażliwych społecznie. Realizowany będzie w siedmiu lokalizacjach: w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze i Krakowie. PGE Energia Ciepła w ramach programu przekaże w 2019 roku łącznie ponad 300 tysięcy złotych.

PGE Energia Ciepła we współpracy z samorządami miast i lokalnymi organizacjami pożytku publicznego przekazuje wsparcie najbardziej potrzebującym odbiorcom korzystającym z ciepła sieciowego.  Beneficjentami dofinansowania będą m. in. szpitale, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych, domy starców oraz rodziny w ciężkiej sytuacji materialnej.

PGE Energia Ciepła, jako producent ciepła i energii elektrycznej, jest niezbędnym elementem infrastruktury miast i życia ich mieszkańców. Tam, gdzie jesteśmy obecni dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz lepsze i czystsze powietrze. Nie jesteśmy również obojętni na problemy lokalnych społeczności i angażujemy się w pomoc najbardziej potrzebującym. Cieszymy się, że dzięki przekazywanym przez nas środkom finansowym, możemy wesprzeć uboższych mieszkańców miast” - podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła skupia w ramach Programu „Dzielimy się ciepłem” działania pomocowe  w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność.