Produkcja ciepła w PGE Toruń z działaniami dla środowiska i ochroną sokołów wędrownych

17.02.2023
zdj

PGE Toruń, poza produkcją ciepła w niskoemisyjnej elektrociepłowni gazowej, angażuje się w ochronę środowiska naturalnego, podejmując różne inicjatywy. Od 12 lat, wspólnie z Gminą Miasta Toruń, rozwija ekosystemy miejskie, sadząc drzewa na skwerach i w parkach. Natomiast ze Stowarzyszaniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” spółka dba o zagrożone wyginięciem sokoły wędrowne, gniazdujące od kilku lat na nieczynnym kominie w PGE Toruń.

 

W grudniu 2022 roku, na skwerze przy ul. Tujakowskiego spółka posadziła klony pospolite. W ubiegłych latach, w tym miejscu ufundowano posadzenie lip drobnolistnych.

- Od wielu lat wspieramy nasz samorząd w rozwoju ekosystemów miejskich, aby zaspakajały one  potrzeby lokalnej społeczności. Obok prowadzonych przez nas działań, wpływających na zamianę przydomowych kotłowni opalanych paliwem stałym na ciepło sieciowe, posadzenie nowych drzew  jest kolejnym działaniem korzystnie wpływającym na zdrowie mieszkańców i na stan powietrza w Toruniu. Warto również pamiętać, że oszczędzanie energii i ciepła, oprócz niższych kosztów w domowym budżecie, daje wymierne korzyści naszemu środowisku – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W okresie wieloletniej współpracy z toruńskim samorządem, PGE Toruń i PGE Energia Ciepła sfinansowały zasadzenie drzew i krzewów na łączną kwotę blisko 130 tysięcy zł.

-  Jako Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia dbamy o ekosystemy miejskie,  realizując cykliczne nasadzenia  drzew i zieleni w Toruniu. Firma PGE Toruń  już od 2011 roku wspiera nas w tych działaniach, które przyczyniając się do poprawy jakości powietrza,  wzbogacają krajobraz naszego Miasta. Sadzenie drzew na terenach zurbanizowanych to także najskuteczniejsza i najtańsza strategia w walce z obserwowaną zmianą klimatu, stąd nowe klony na ul. Tujakowskiego mają wymierny efekt ekologiczny - mówi Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Licząc od 2011 roku, we współpracy z samorządem, posadzono m.in. glediczje trójcierniowe obok Muzeum Etnograficznego (2021 r.), wierzby płaczące przy ul. Ślimak Getyński (lata 2019 - 2020), jesiony wyniosłe na Bulwarze Filadelfijskim (2018 r.), lipy srebrzyste i głogi pośrednie na Placu ToMiTo - Towarzystwa Miłośników Torunia (2016 - 2017), bukszpany wiecznie zielone na Rynku Nowomiejskim czy szmaragdowe tuje i lipy na położnych blisko toruńskiej Starówki skwerach „Dolinie Marzeń" i Tujakowskiego (lata 2011-2015).

Poza rozwijaniem ekosystemu lokalnego, PGE Toruń w ramach wolontariatu pracowniczego Grupy PGE „Lasy pełne energii”, współpracuje z Nadleśnictwem Toruń, sadząc drzewa w podtoruńskich lasach. W 2022 roku posadzono 1500 młodych sosen w Olku pod Toruniem, a w ciągu 4 lat współpracy z nadleśnictwem, pracownicy PGE Toruń posadzili łącznie około 5000 drzewek.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła od wielu lat wspierają również ochronę sokoła wędrownego, współpracując ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Od 2019 roku toruńskie sokoły wędrowne można oglądać online, dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe na nieczynnym kominie PGE Toruń.

Od 2021 r. na wysokości, na której umieszczone jest gniazdo sokołów, znajduje się mural sokoła wraz z pnącym się bluszczem, wskazujący miejsce gniazdowania tych ptaków, ale będący również symbolem zielonej transformacji energetycznej, jaką prowadzi Grupa PGE i którą przeszła toruńska spółka zmieniając technologię produkcji z węglowej na niskoemisyjną gazową.

Podglądy gniazd sokolich znajdują się również na kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni i Lublinie. Obecnie sokoły przygotowują się do kolejnego okresu lęgowego.