Wykonanie planu na poziomie 101%. PGE Energia Ciepła podsumowała działania na krakowskim rynku ciepła w 2022 roku

16.02.2023
pge-energia-ciepla-oddzial-nr-1-w-krakowie-fot

262 projekty związane z rozwojem rynku ciepła i prawie 60 MWt nowych przyłączeń. Takim wynikiem PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie zamyka 2022 rok.

 

Krakowska elektrociepłownia rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy w 1970 roku. Przez ponad 50 lat rozwijała się wraz z miastem, dostosowując do potrzeb mieszkańców. Dziś elektrociepłownia w Krakowie produkuje energię elektryczną i ciepło, dbając przy tym o komfort mieszkańców, zapewniając im bezpieczeństwo energetyczne oraz inwestując w rozwiązania proekologiczne. Ma też ambitne plany na przyszłość, a rozwój rynku ciepła jest jednym z najważniejszych. W minionym roku zrealizowano łącznie 262 projekty, co przełożyło się na prawie 60 MWt nowych przyłączeń. Tym samym plan został zrealizowany w 101%.  

- Rok 2022 to kolejny, po okresie pandemii, specyficzny i pełen wyzwań  czas szczególnie na rynku energii i ciepła. Rok, który obfitował w czynniki zewnętrzne, wcześniej nam nieznane, a mające ogromny wpływ na naszą codzienną działalność. Wojna w Ukrainie bardzo mocno wpłynęła na decyzje biznesowe i prowadzone projekty w zakresie rynku ciepła. Mimo to udało nam się nie tylko wykonać, ale również przekroczyć zakładany plan przyłączeń i realizacji nowych zadań, które zwiększyły komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Rozwój rynku ciepła

Na całkowitą liczbę projektów składają się dane z trzech obszarów. Pierwszym z nich jest Segment Nowych Inwestycji, który od lat był motorem napędowym rozwoju rynku ciepła sieciowego. Podjęte w tym obszarze działania handlowe przełożyły się na realizację aż 89 projektów pomimo trudnej sytuacji rynkowej i niepewnej koniunktury gospodarczej. Warto  podkreślić, że osiągnięty wynik to również część efektu przyspieszenia popandemicznego oraz podtrzymania decyzji, które zapadły jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie.

Kolejne projekty prowadzono w ramach programu „Ciepła woda bez piecyka”, który od niemal 20 lat dynamicznie się rozwija z korzyścią dla portfeli mieszkańców i komfortu mieszkańców oraz czystszego powietrza w Krakowie. W 2022 roku zrealizowano 156 projektów na łączną moc 26,07 [MWt] i w efekcie do sieci ciepłowniczej przyłączono 11,5 tysiąca mieszkań.

Kolejną ważną grupą projektową są źródła lokalne, czyli budynki, które pomimo położenia w obrębie infrastruktury ciepłowniczej, korzystają z innych źródeł ciepła. W ostatnim roku przyłączono do sieci ciepłowniczej 17 takich obiektów. Jest to efekt podpisanego w 2021 roku porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie pt. Rynek Wtórny – Pilotaż I.

Działania dla mieszkańców

Działania na krakowskim rynku ciepła to także inicjatywy kierowane dla mieszkańców miasta, w tym kampanie informacyjne i spotkania edukacyjne. W 2022 roku krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła zorganizowała dedykowane seminarium dla Zarządców Nieruchomości „Ciepła woda bez piecyka”, a także ufundowała autorską nagrodę dla najbardziej efektywnej energetycznie inwestycji mieszkaniowej za lata 2020-2021, wręczoną podczas uroczystej Gali Złotego Sokoła. W październiku w ramach programu  „Ciepło dla Krakowa” zrealizowano kampanię informacyjną „Dzień dobry, tu ciepło”. Jej celem była promocja możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej na terenie, gdzie MPEC wybudował sieć ciepłowniczą oraz edukacja właścicieli, zarządców i mieszkańców kamienic w centrum Krakowa na temat procedury przyłączania. Realizacja kampanii była też  okazją do porozmawiania z mieszkańcami Krakowa, którzy planują zmianę sposobu ogrzewania swoich domów.

Projekty dla miasta i klimatu

PGE Energia Ciepła w Krakowie angażuje się także w projekty miejskie
i bierze czynny udział w życiu miasta. W 2022 roku kontynuowano prace nad planem transformacji elektrociepłowni w kierunku źródła niskoemisyjnego. W ramach cyklu spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i firmy Tauron, kontynuowane były prace nad przygotowaniem „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038". Wspólne z UMK i MPEC opracowano i opublikowano zaktualizowaną wersję dokumentu, jakim jest „Mapa Ciepła 2022”. Ponadto w marcu odbyły się warsztaty pn. „Planowanie zaopatrzenia w ciepło i funkcjonowanie dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie miasta Krakowa” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, UMK, PGE Energia Ciepła i MPEC.