Elektrociepłownia Gdyńska zapewnia ciepło także mieszkańcom Redy

17.02.2023
pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze-gdynia

Elektrociepłownia Gdyńska, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, jest jedynym producentem ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom i instytucjom podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC w Gdyni, Rumii i Kosakowie. Od 16 lutego 2023 roku z tego ciepła korzystają także mieszkańcy Redy, podłączeni do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik”.

 

Do tej pory ciepło do 6,5 tys. mieszkań w Redzie dostarczała prawie 40-letnia miejska ciepłownia o mocy zainstalowanej 34 MW, zużywająca rocznie około 11 tys. ton węgla. Brakujący odcinek sieci ciepłowniczej o długości 380 metrów został zbudowany przez „Koksik”. Na realizację projektu pn. "Połączenie systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” z gdyńską siecią ciepłowniczą zasilaną z elektrociepłowni PGE EC w Gdyni” pożyczki w wysokości 2,3 mln zł udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ciepłownia w Redzie wyłączona zostanie z ciągłej eksploatacji, natomiast pozostanie jako dodatkowe źródło dostaw ciepła do redzkiego i gdyńskiego systemu ciepłowniczego.

- Nie kryjemy zadowolenia z faktu, iż coraz więcej Klientów wybiera ciepło z Elektrociepłowni Gdyńskiej, wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji, tzn. w łącznym procesie wytwarzania ciepła z energią elektryczną, i docenia jego ekologiczne i ekonomiczne przewagi – mówi  Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

- Na Pomorzu ciepło połączyło nie tylko miasta: Gdynię, Rumię, Redę oraz Gminę Kosakowo, ale podniosło poziom partnerstwa pomiędzy władzami samorządowymi, producentami ciepła i jego dostawcami do mieszkańców. Tylko wspólne działanie doprowadzi nas do maksymalnego wykorzystania jeszcze dużego potencjału ciepła sieciowego na Pomorzu – dodała Elżbieta Kowalewska. 

- Z tym faktem wzrasta również nasza odpowiedzialność za realizację transformacji polskiego ciepłownictwa zgodnie z wyzwaniami klimatycznymi. W strategii PGE Energia Ciepła zadeklarowaliśmy, iż do 2030 roku 70 proc. produkcji ciepła i energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł niskoemisyjnych - dotyczy to zarówno Elektrociepłowni Gdyńskiej jak i  Gdańskiej. Jest to zadanie ambitne i wymaga dużej determinacji ze względu na jego ogromną kapitałochłonność i realizację w okresie tak zmieniającego się otoczenia zewnętrznego - dodała Elżbieta Kowalewska.

Ciepło sieciowe produkowane w kogeneracji czyli w skojarzeniu z energią elektryczną to aktualnie optymalny sposób ogrzewania budynków wielorodzinnych w miastach: przyjazny dla środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo.