PGE uruchamia niskoemisyjną kotłownię gazową w Elektrociepłowni w Bydgoszczy

20.07.2023
20-lipca-bydgoszcz

PGE oddała do eksploatacji nowoczesną, niskoemisyjną kotłownię gazową w należącej do PGE Energia Ciepła - Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Inwestycja o łącznej mocy ok. 40 MW realizowana była w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych, która miała na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi.

 

Nowa kotłownia gazowa w Elektrociepłowni w Bydgoszczy składa się z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy. Zapewni ona produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, a także wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście. Już podczas najbliższego sezonu grzewczego, nowa kotłownia dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, zapewniając bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Bydgoszczy.

Oddanie do eksploatacji niskoemisyjnej kotłowni gazowej o mocy ok. 40 MW pozwoliło na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o blisko 50%. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia 100 - procentowego udziału paliw nisko i zeroemisyjnych w produkcji ciepła do 2030 roku. Cieszę się, że została ona zrealizowana przez polską firmę Energotechnika - Energorozruch - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Obecnie, w ramach transformacji sektora ciepłowniczego, w Grupie PGE realizujemy dziewięć inwestycji, których celem jest odejście od wytwarzania ciepła z węgla - dodał Wojciech Dąbrowski.

Uruchomiona kotłownia gazowa zastąpiła kotły węglowe w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, które zostały całkowicie wycofane z eksploatacji. Zastosowane w niej urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Wykonawcą inwestycji była firma Energotechnika - Energorozruch. Koszt jej realizacji wyniósł ponad 23 mln zł.

PGE realizuje także drugą niskoemisyjną inwestycję w Bydgoszczy, która pozwoli na odejście od węgla w perspektywie 2030 roku. W wyniku jej realizacji w Elektrociepłowni Bydgoszcz II zostanie wybudowanych pięć agregatów kogeneracyjnych, opartych na silnikach gazowych, o mocy łącznej 52,6 MWe oraz źródło rezerwowo-szczytowe o mocy łącznej ponad 70 MWt, umożliwiających bezpieczną eksploatację i zapewnienie parametrów gwarantowanych. Taka konfiguracja aktywów ciepłowniczych - w tym przede wszystkim wprowadzenie gazu do miksu paliwowego - zapewni optymalną pracę bydgoskiej elektrociepłowni z jednoczesnym założeniem uzyskania jak najniższej ceny wytwarzania ciepła.

Obecnie, w ramach transformacji sektora ciepłowniczego, w Grupie PGE realizowanych jest dziewięć inwestycji w lokalizacjach: Siechnice, Rzeszów, Bydgoszcz, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Gdynia, Lublin, Zgierz, Zawidawie, których celem jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla i przejście na wytwarzanie niskoemisyjne w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, kotłach gazowych oraz odnawialnych źródłach energii.

Równocześnie w największych lokalizacjach PGE EC Kraków, Wrocław i Gdańsk prowadzone są zaawansowane prace przygotowawcze w ramach planu transformacji aktywów.

 

 

 

Do PGE Energia Ciepła należą w Bydgoszczy Elektrociepłownia Bydgoszcz I i Elektrociepłownia Bydgoszcz II, o łącznej mocy 564 MWt, dostarczającej około 4,0 mln GJ energii cieplnej rocznie do blisko 90% mieszkańców miasta zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest Liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonego w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE oraz liderem zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.