Dekarbonizacja największego źródła ciepła w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni – status budowy (film)

27.06.2023
pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze-gdynia

W Elektrociepłowni gdyńskiej trwa budowa Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej nr 2, w której w lutym br. PGE Energia Ciepła zainicjowała proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne, czyli gaz. Zamontowane zostały już trzy kotły wodne – olejowo-gazowe o mocy 30 MW każdy, stanął komin dla nowego źródła wytwórczego, a budowa budynku kotłowni została już praktycznie zakończona.

 

- Budowa Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej nr 2 w EC Gdynia to jedna z najważniejszych inwestycji w źródła niskoemisyjne na Pomorzu. Pozwoli ona na zredukowanie emisji CO2 o ponad 40 proc., czyli tyle ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na 20 dni w ciągu roku - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku. - Plan Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku 70 proc. produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna - dodała Elżbieta Kowalewska.

Nowa Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 zastąpi największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin. Jego trwałe wycofanie z eksploatacji przyniesie wymierne efekty ekologiczne: emisja tlenków siarki obniży się ponad 40-krotnie, tlenków azotu 10-krotnie, a pyłów 20-krotnie. Zużycie paliwa węglowego zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, w wyniku czego do Gdyni nie będzie już wjeżdżać 330 wagonów z węglem.

Ciepło z nowej kotłowni popłynie do mieszkańców Gdyni, Rumi, Kosakowa i Redy już podczas najbliższej zimy, a docelowe dla tej inwestycji paliwo gazowe przewidziane jest w Elektrociepłowni gdyńskiej w 2026 roku. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.