PGE Toruń wymieni ciepłociągi i węzły cieplne – ruszyły letnie modernizacje sieci ciepłowniczej

12.06.2023
mapa-torunia-z-znaznaczonymi-modernizacjami-2023

W połowie maja zakończył się sezon grzewczy 2022/2023 i rozpoczęto letnie modernizacje sieci ciepłowniczej. PGE Toruń podczas tegorocznych prac modernizacyjno - rozwojowych wymieni i wybuduje łącznie około 5 km ciepłociągów. W budynkach zamontowanych zostanie blisko 50 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową. Te coroczne modernizacje są przygotowaniem do kolejnego okresu ogrzewania oraz pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody w całym roku.

 

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od lat modernizuje i rozbudowuje sieć ciepłowniczą, która obecnie ma już długość ponad 270 km. Korzyści dla mieszkańców z modernizacji sieci i węzłów cieplnych to bezpieczeństwo, pewność i nieprzerwane dostawy ciepła i ciepłej wody w każdym dniu w roku, szczególnie zimą, kiedy ciepło w domu jest podstawowym oczekiwaniem każdego mieszkańca. Zyskuje również środowisko, gdyż nowe ciepłociągi to ograniczone straty ciepła podczas jego przesyłania do budynków i mniej energii pierwotnej wykorzystanej do produkcji ciepła.

- Tegoroczne prace modernizacyjne już się rozpoczęły i potrwają do końca sierpnia. Najważniejszym kryterium corocznej wymiany ciepłociągów jest ich stan. Obecnie ponad 60 proc. naszych sieci ciepłowniczych, to nowoczesna infrastruktura oparta na metodzie preizolowanej. Cyklicznie wymieniamy starsze ciepłociągi budowane metodą kanałową, które występują jeszcze w niektórych rejonach Torunia. W tym roku wymienimy około 2 kilometry rurociągów, a 3 kilometry nowych sieci powstanie na terenach nie objętych dotąd siecią ciepłowniczą. Łączny koszt wszystkich tegorocznych prac modernizacyjno-inwestycyjnych na terenie Torunia wyniesie 20 mln złotych - mówi Dariusz Kozak, wiceprezes zarządu PGE Toruń. 

Część prac modernizacyjno – inwestycyjnych została dofinansowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ze środków unijnych.

Tegoroczne modernizacje prowadzone będą w różnych częściach miasta i obejmują łącznie 8 zadań związanych nie tylko z wymianą ciepłociągów, ale również z ich przebudową, budową nowych przyłączy do budynków i wymianą mniej efektywnych węzłów grupowych na nowoczesne węzły indywidualne. Niektóre z zadań są kolejnymi etapami prac rozpoczętych w latach ubiegłych, są to na przykład wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną na Bydgoskim Przedmieściu (w kierunku ulic: Rybaki i Popiełuszki) czy budowa kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej do osiedli Pod Dębową Górą i Abisynia. Ponadto prace modernizacyjno - inwestycyjne będą prowadzone, m.in. na terenie toruńskiej Starówki w rejonie ulicy Kopernika, jak również przy ulicach Grunwaldzkiej i PCK oraz przy ulicy Skłodowskiej-Curie.  

PGE Toruń, niezależnie od letnich modernizacji, cały rok prowadzi prace związane z przyłączaniem kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej. W tym roku planowane jest przyłączenie niemal 50 obiektów, w tym modernizowanego dworca PKP Miasto, budynków mieszkalnych na osiedlu JAR, na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu.

Niektóre prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami. PGE Toruń na bieżąco informuje klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody. Spółka dokłada wszelkich starań, aby modernizacje były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców. Planowany harmonogram wszystkich prac i wynikających z nich przerw w dostawie ciepłej wody jest dostępny na stronie internetowej PGE Toruń.