PGE Toruń oferuje coś więcej niż tylko ciepło

13.02.2019
0b5f4b353e42cc47be9e3a6a5b2e4a21

PGE Toruń, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, produkuje i dostarcza energię elektryczną i ciepło sieciowe do ponad 100 tysięcy mieszkańców. Poza swoją podstawową działalnością, wspiera także toruńskie wydarzenia i inicjatywy z obszaru kultury, edukacji, sportu oraz środowiska naturalnego, w tym te mające na celu poprawę stanu powietrza w mieście. W 2018 roku łączna kwota, jaką PGE Toruń wsparła lokalne wydarzenia oraz instytucje wyniosła blisko 250 tys. zł.

PGE Toruń jest producentem i dystrybutorem ciepła, zaspokajającym 60 proc. potrzeb cieplnych miasta. Ponadto, spółka aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności, będąc partnerem wielu przedsięwzięć z obszaru kultury, sportu, ekologii oraz działalności charytatywnej. Przez ponad 10 lat, PGE Toruń wsparła łączną kwotą ponad 2,5 mln złotych ponad 350 projektów i akcji pomocy społecznej.

PGE Toruń przez 10 lat wspierała cykl projektów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - od  koncertów przeznaczonych dla dorosłych np. w ramach „Festiwalu Siły – Moc Ognia”, po te przygotowywane dla najmłodszych melomanów (Symfonika Familijna). Spółka angażowała się we wsparcie festiwali organizowanych przez  toruński Dwór Artusa (Koncerty pod gwiazdami, Artus Festiwal), które cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i regionu. PGE Toruń była również obecna (od 2012 r.) na największym toruńskim wydarzeniu o europejskim charakterze – międzynarodowym festiwalu światła Bella SKYWAY, przyciągającym corocznie tysiące widzów.

W 2018 roku toruńska spółka aktywnie uczestniczyła w działaniach sportowych  dla dzieci i młodzieży, takich jak: hokej na lodzie, łyżwiarstwo synchroniczne czy pojedynki szermiercze. Dzięki wsparciu spółki w ubiegłym roku młodzi sportowcy mogli reprezentować Toruń podczas ogólnopolskich zawodów i turniejów, takich jak Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym w Łodzi czy turniej mini-hokeja na lodzie „Czerkawski CUP”.  Firma wspierała również zmagania sportowców w biegach długodystansowych na terenie Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto, PGE Toruń pomagała lokalnym instytucjom i organizacjom pożytku publicznego, działającym na rzecz pomocy dzieciom z ubogich rodzin, osobom chorym i niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu prowadzonych w spółce programów, możliwy był zakup niezbędnego sprzętu oraz rozszerzenie działalności instytucji na kolejnych podopiecznych. Spółka współpracowała z Alfa Sport Toruń przy Olimpiadzie Niepełnosprawnych, a także angażowała się w organizację zawodów wspinaczkowych Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”. Dzięki pomocy, niepełnosprawni sportowcy mogli przeżyć niezapomniane i radosne chwile współzawodnictwa i zmagań.

Jesteśmy firmą silnie zakorzenioną w Toruniu i zależy nam na uczestnictwie w najważniejszych dla miasta wydarzeniach.  Wspieraliśmy zarówno wielkie festiwale jak Bella SKYWAY, jak i wydarzenia o mniejszej skali, ale cieszące się popularnością wśród lokalnej społeczności - mówi Robert Kowalski, prezes PGE Toruń – Szczególne wsparcie kierowaliśmy do organizacji, których podopiecznymi są dzieci. Pomagaliśmy fundacjom opiekującym się dziećmi chorymi, wspierając ich leczenie i rehabilitację, ale też organizacjom rozwijającym pasje sportowe najmłodszych. Taką formę wsparcia chcemy prowadzić jak najdłużej, bo naszą społeczną odpowiedzialność rozumiemy szerzej, niż tylko w zakresie produkcji energii elektrycznej i dostaw ciepła.

PGE Toruń przez kilka lat współpracowała z samorządem lokalnym, wspierając rozwój terenów zielonych w Toruniu (m.in. na Bulwarze Filadelfijskim, Rynku Nowomiejskim, w Dolinie Marzeń, na Placu ToMiTo). Firma działała na rzecz ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w mieście poprzez przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej czy programy dofinansowania do likwidacji kotłowni węglowych na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu, które są kontynuowane również w 2019 roku.

PGE Toruń cyklicznie otwiera się dla społeczności lokalnej w ramach organizowanych dni otwartych. W 2018 roku mieszkańcy wzięli udział w dwóch wydarzeniach w spółce - w edukacyjnym festynie rodzinnym pt. „Dzień Energetyka - nauka pełna energii i w zwiedzaniu elektrociepłowni gazowej. Łącznie ponad 1000 osób mogło zobaczyć jak wytwarzane jest ciepło sieciowe, które trafia do domów ponad 60 proc. torunian.