PGE Energia Ciepła zyskuje nowych klientów w ramach programu „Ciepła woda użytkowa”

12.02.2019
74fb3377dfef13bd6dc3a49317b8c7ee

Pracownicy departamentu handlu PGE Energia Ciepła w Krakowie dzielą się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, oraz pozyskują nowych klientów. W lutym wdrożono unikatowy w skali kraju program – spotkania dla zarządców nieruchomości.

W tym roku po raz pierwszy PGE Energia Ciepła w Krakowie razem z CEZ Skawina oraz MPEC w Krakowie, partnerami programu „Ciepło dla Krakowa”, zorganizowali seminarium dla zarządców nieruchomości. Do tej pory podobne spotkania organizowane były dla spółdzielców. Zarządcy nieruchomości reprezentują kolejny ważny segment rynku potencjalnych odbiorców ciepła wykorzystywanego do podgrzewania wody użytkowej. Seminaria skierowane są do konkretnych odbiorców, a ich programy otworzone są przy aktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych poprzez, m.in. zbieranie w ankietach opinii na temat zagadnień, które powinny zostać poruszone na seminariach.  

Podczas spotkania, które odbyło się 12 lutego 2019 r., każdy z partnerów programu - PGE Energia Ciepła, MPEC w Krakowie oraz CEZ Skawina - krótko przedstawił działalność reprezentowanego podmiotu i charakterystykę rynku ciepła w Krakowie. W stolicy Małopolski jest  trzech producentów ciepła, z których wiodącym jest należąca do PGE Energii Ciepła elektrociepłownia, oraz jeden dystrybutor. W trakcie seminarium, krakowski Oddział PGE Energia Ciepła reprezentował dyrektor oddziału Mariusz Michałek, który przedstawił duże znaczenie elektrociepłowni oraz podkreślił, że sposób wytwarzania w niej ciepła i energii elektrycznej jest bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska.

W dalszej części seminarium przedstawiciele partnerów omówili realizowane programy na rzecz rozwoju rynku ciepła w Krakowie oraz wskazali obszary możliwej współpracy z zarządcami nieruchomości w zakresie ciepłej wody użytkowej. Konrad Nowak z Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO skoncentrował się na analizie porównawczej, stosowanych w budynkach rozwiązań podłączania c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) czyli w systemie kominowym lub korytarzowym. Z kolei Michał Płonka z ROM Prokocim wskazał praktyczne aspekty wdrażania Programu Ciepła Woda dla Krakowa z punktu widzenia zarządcy nieruchomości; uwzględnił także kwestie społeczne, które pojawiły się podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Pytania uczestników seminarium dotyczyły zarówno kwestii formalnych przystąpienia do programu „Ciepła woda użytkowa”, jak i praktycznych, jak np. możliwości wykorzystania azbestowych przewodów kominowych do usytuowania instalacji c.w.u., czy prowadzenia inwestycji w zabytkowych budynkach.

Dowiedz się więcej o programie „Ciepła woda użytkowa: http://cieplodlakrakowa.pl/pl/c,28,program-ciepla-woda-uzytkowa.html

Seminaria i rozwój programu „Ciepła woda użytkowa” wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGE w zakresie podnoszenia jakości obsługi, edukacji oraz budowania długotrwałych relacji z klientami. PGE Energia Ciepła, jako odpowiedzialny sprzedawca, dąży do zrozumienia potrzeb klientów i stale poprawia jakość ich obsługi. Na każdym kroku stara się zapewnić im dostęp do specjalistycznej wiedzy, jak również edukuje w zakresie wdrażania bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań także na terenie Krakowa.

#ciekawostki – seminarium w liczbach

Ponad 500  – liczba budynków zarządzanych przez uczestników I Seminarium dla Zarządców w Krakowie.

15 tysięcy – w roku 2018 r. z  programu „Ciepła woda użytkowa” skorzystało ponad 15 tysięcy mieszkańców; co jest porównywalne z liczbą wszystkich mieszkańców Wieliczki koło Krakowa.

40 – objętość wody w sieci ciepłowniczej w Krakowie odpowiada objętości 40 basenów olimpijskich. Siecią ciepłowniczą w stolicy Małopolski zarządza MPEC w Krakowie.

3 – dostawcy ciepła na rynku Krakowskim: PGE Energia Ciepła, CEZ Skawina  oraz Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów.