PGE Energia Ciepła z rekordowymi przyłączeniami na rynku ciepła

15.02.2019
17f016c1b2f44268bfa42270706340d6

PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa w Grupie PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła produkuje ciepło w największych polskich miastach - Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, a jednocześnie jest też producentem i dystrybutorem ciepła w Toruniu, Zielonej Górze, Siechnicach koło Wrocławia, Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim  – gdzie posiada sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 538 km.

PGE Energia Ciepła konsekwentnie realizuje plan przyłączeń nowych odbiorców ciepła sieciowego. Dzięki długofalowej współpracy z lokalnymi dystrybutorami, w ciągu ostatnich 2 lat, udało się przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 360 MWt, a w 2018 roku przyłączono do sieci około 180 MWt (moc cieplna porównywalna do potrzeb grzewczych około 50 tyś miasta).

PGE Energia Ciepła realizuje plan przyłączeń nowych odbiorców ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej na lokalnych rynkach ciepła razem z władzami samorządowymi, a tam gdzie nie zarządza sieciami, wspólnie z lokalnymi dystrybutorami.

Ważnym obszarem wspólnych podłączeń jest także zapewnienie klientom możliwości korzystania z ciepłej wody użytkowej, które jest wygodniejsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu niż korzystanie z piecyka gazowego w mieszkaniu.

W 2018 r. roku PGE Energia Ciepła przyłączyła około 10 tys. mieszkań likwidując w nich piecyki gazowe i przyłączając  do ciepłej wody użytkowej.

Współpraca z dystrybutorami pozwala na osiągnięcie synergii kosztowej (, co wpływa na zmniejszenie kosztów realizacji przyłączeń i szybszą realizację projektów.

 

Liczba przyłączeń do sieci ciepłowniczej (i ciepłej wody użytkowej - CWU) w dwóch ostatnich latach w MWt. Prognozowane przyłączenia na 2019 r.

 

MWt podłączeń:                                                

       2017

       2018

       2019

Nowe budynki

        115   

        138   

        119   

Zamiana Stare budynki - ogrzewania na sieć

          69   

          45   

          52   

(w tym CWU)

         17   

         22   

         19   

Razem

        184   

        183   

        171   

 

Działania w celu pozyskania rynku ciepła i ograniczenia erozji (czyli zmniejszania się rynku w wyniku procesów termomodernizacyjnych, efektywności energetycznej) są zorganizowane jako świadoma, długoterminowa polityk handlowa realizowana przez nasze przedsiębiorstwa w dwóch podstawowych modelach biznesowych:

  • Pierwszy model realizowany jest poprzez rozwój rynku tych elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła, które oprócz wytwarzania ciepła, także prowadzą jego dystrybucję. W modelu tym wykorzystywane są wszystkie atuty przedsiębiorstwa zintegrowanego jakie wynikają z bezpośredniego dostępu do rynku.

 

  • Drugi model biznesowy dotyczy elektrociepłowni, które wytwarzają ciepło i energię w procesie wysokosprawnej kogeneracji ale nie mają bezpośredniego dostępu do rynku ciepła. W takim modelu PGE Energia Ciepła ściśle współpracuje z lokalnymi dystrybutorami ciepła sieciowego, zarówno na rynku pierwotnym realizując podłączenia do sieci nowych budynków, jak i na rynku wtórym, zmieniając sposób dostawy ciepła na ciepło sieciowe w starych budynkach. Ważnym elementem w tym modelu biznesowym jest CWU (Ciepła Woda Użytkowa) czyli likwidacja piecyków gazowych w mieszkaniach i podłączenie do cieplej wody użytkowej.

 

- Ambicją PGE Energia Ciepła jest konsekwentnie rozwijać projekty przyłączeniowe na lokalnych rynkach ciepła, samodzielnie a także razem z dystrybutorami. Dzięki dobrze rozwiniętej współpracy z dostawcami ciepła, stale rozbudowujemy sieci, docierając do nowych obszarów w aglomeracjach, przez co współuczestniczymy w rozbudowie miast, w których ciepło i ciepła woda użytkowa są produktami tzw. pierwszej potrzeby. Warto podkreślić, że ciepło sieciowe jest także najbezpieczniejszym i najmniej awaryjnym sposobem na zapewnienie komfortu cieplnego. W przeciwieństwie do indywidualnych pieców, ciepło sieciowe nie stwarza zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, ulatniającym się  w mieszkaniach. Korzyści, jakie wynikają z ciepła sieciowego są elementem prowadzonych przez nas kampanii edukacyjnych, które realizujemy na bieżąco sami oraz we współpracy z dystrybutorami – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.