Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy z nowymi instalacjami spełniającymi zaostrzone normy środowiskowe

19.02.2019
9a1aee14648c1b1736b2723d230f8824

W elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, należącej do Grupy Kapitałowej PGE, przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Dzięki nowym inwestycjom, których łączny koszt wyniósł 92 mln zł, bydgoska elektrociepłownia spełnia zaostrzone unijne normy środowiskowe.

Celem budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin było dostosowanie bloków energetycznych do restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarkii tlenków azotu (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych – IED)oraz podniesienie ich efektywności operacyjnej.

Dzięki nowym instalacjom, znajdująca się w Łęgnowie, elektrociepłownia PGE Energia Ciepła ograniczy emisję azotu (NOx) o 75 proc. oraz siarki (SOx) o 95 proc., spełniając tym samym normy emisyjne zawarte zarówno w Dyrektywie IED, jak i w konkluzjach BAT (z ang. Best Available Technology), które wymagają stosowania najlepszych dostępnych technologiiw zakresie ochrony środowiska. Konkluzje BAT określają wielkość emisji zanieczyszczeń dla dużych zakładów przemysłowych na terenie Unii Europejskiej.

Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin wpłyną na poprawę jakości powietrzaw mieście. W elektrociepłowni w Bydgoszczy ciepło produkowane jest w wysokosprawnej kogeneracji, tj. w procesie technologicznym, w którym jednocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Jest to ekologiczny i bezpieczny sposób ogrzewania, który pozwala ograniczyć niską emisję, jedną z głównych przyczyn smogu, zastępując przestarzałe lokalne źródła ciepła znacznie czystszym źródłem energii.

- Jako największa firma ciepłownicza w Polsce, a także największy dostawca ciepła na  rynku lokalnym, PGE Energia Ciepła realizuje projekty mające na celu  poprawę jakości powietrzaw Bydgoszczy. Emisje zanieczyszczeń pochodzące z elektrociepłowni są ściśle kontrolowane, a nowe instalacje odsiarczania i odazotowania spalin w Bydgoszczy spełniają rygorystyczne standardy emisyjne, wynikające z regulacji prawnych i, tym samym, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, zarówno w mieście jak i w całym regionie - powiedział  Wojciech Dobrak, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy.

Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są częścią większego planu inwestycyjnego - tzw. Programu Rozwoju bydgoskich elektrociepłowni. Jego główne elementy to budowa turbiny gazowej oraz kotłów olejowo-gazowych, które zastąpią część kotłów węglowych, znajdującej się w Łęgnowie, elektrociepłowni EC II oraz modernizacja kotłów wraz z budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w EC I przy ulicy Żeglarskiej w bydgoskim Śródmieściu.

Głównym celem powyższych inwestycji jest zastąpienie wysłużonych urządzeń wytwórczych nowoczesnymi, sprawniejszymi instalacjami, wykorzystującymi mniej emisyjne paliwo gazowe. To kolejna inwestycja PGE Energi Ciepła na rzecz poprawy jakości powietrzaw aglomeracji bydgoskiej. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 roku.

- Program Rozwoju bydgoskich elektrociepłowni, podobnie jak inne projekty związanez modernizacją czy budową nowych mocy wytwórczych, to kolejny krok w realizacji przez PGE Energia Ciepła Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE. PGE EC pragnie stać się liderem zmian środowiskowych w sektorze, dywersyfikując miks paliwowy Grupy, m.in. poprzez zastępowanie jednostek węglowych jednostkami opartymi o paliwo gazowe  - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.