PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty on-line dla wykonawców

16.06.2020
0f49527580c15a0546df00af101e1e8b

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, już po raz drugi zorganizowała warsztaty dla wykonawców, tym razem, ze względu na COVID-19, w wersji online. Celem warsztatów było przekazanie w sposób jasny i transparentny, jak największej liczbie potencjalnych wykonawców, pełnych informacji o planowanych przedsięwzięciach remontowych i inwestycyjnych. Spółce zależy na zgodnym z Prawem zamówień publicznych i wewnętrznymi procedurami, konkurencyjnym i jak najszerszym uczestnictwie wykonawców w prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Warsztaty dla potencjalnych wykonawców z branży energetycznej i pokrewnych to spotkanie, dzięki któremu przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z wymogami i zasadami postępowań przetargowych w PGE Energia Ciepła. Spółka podczas zorganizowanego spotkania przedstawiła swoje plany inwestycyjne związane z modernizacją obecnych i budową nowych mocy wytwórczych.

- Warsztaty dla potencjalnych wykonawców to przede wszystkim pierwszy etap przygotowania przedsiębiorców do składania ofert w postępowaniach przetargowych. Dzięki temu rzetelnie i według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy Kapitałowej PGE oraz zapisy Prawa zamówień publicznych, wybieramy najlepszych wykonawców – powiedział Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. - PGE Energia Ciepła jest obecnie największą firmą w branży ciepłowniczej i naturalnym liderem integracji rynku. Zamierzamy tę pozycję lidera konsekwentnie wzmacniać, inwestując w nowe moce wytwórcze, zmianę miksu paliwowego i nowe przejęcia na rynku, zarówno jeśli chodzi o wytwarzanie, jak i dystrybucję, stąd mamy dość bogaty zakres planowanych przedsięwzięć. – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Przygotowanie potencjalnych wykonawców poprzez organizację warsztatów, to nie tylko inwestycja we własne projekty, ale też pomoc dla przedsiębiorców z branży. Uczestnicy warsztatów oprócz wewnętrznych procedur mogli zapoznać się z narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi, jak również z wymaganiami prawnymi zapisywanymi w kontraktach realizacyjnych. Warsztaty były także okazją do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz omówienia najczęstszych błędów występujących przy składaniu wniosków przetargowych.

- PGE Energia Ciepła planuje w najbliższym czasie szereg inwestycji, które w głównej mierze, wynikają z przyjętej i konsekwentnie realizowanej przez nas Strategii Ciepłownictwa - modernizacji istniejących i budowie nowych mocy wytwórczych. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w zakresie planowanych nowych jednostek gazowych, zarówno pod kątem mocy jak i nakładów, i naszym celem jest utrzymanie tej pozycji przez kolejne lata. – mówi Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła prowadzi duże projekty inwestycyjne w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu. Nowa elektrociepłownia w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej. Ponadto w każdej z lokalizacji spółka prowadzi modernizacje w sezonach remontowych.

Do 2030 roku PGE Energia Ciepła planuje budowę 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Na konsekwentnie realizowane przez spółkę inwestycje, w ramach Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, w ciągu najbliższych pięciu lat PGE Energia Ciepła może przeznaczyć kilka miliardów złotych.

Więcej informacji, materiały do pobrania oraz filmy z warsztatów on-line dla wykonawców znajduje się na: https://pgeenergiaciepla.pl/bip/przetargi/warsztaty-dla-wykonawcow