PGE Energia Ciepła w marcu 2019 r. zainicjowała cykl warsztatów dla potencjalnych wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej. 

Podczas I edycji Warsztatów dla wykonawców spółka przedstawiła planowane inwestycje oraz omówiła zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o Prawo o zamówieniach publicznych.

Celem warsztatów było omówienie z obecnymi i potencjalnymi wykonawcami inwestycji PGE Energii Ciepła modernizacji obecnych i budowy nowych mocy wytwórczych  oraz wynikających z nich planowanych postępowań przetargowych. Kierownictwo spółki przeanalizowało poszczególne etapy procesu zakupowego oraz wynikające z nich uwarunkowania prawne.

W 2019 r. w warsztatach wzięło udział ponad 200 osób z kilkudziesięciu firm. Mieli oni wówczas możliwość zapoznania się z wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi. Warsztaty były także okazją do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz omówienia najczęstszych błędów występujących przy składaniu wniosków przetargowych.

II edycja warsztatów dla wykonawców odbyła się 10 czerwca 2020 r.

Poniżej znajdują się skrót filmowy z warsztatów oraz materiały do pobrania:

Zapraszamy do obejrzenia wideo z Warsztatów dla potencjalnych i obecnych wykonawców:

  1. Wstęp
  2. Plany inwestycyjne i rozwojowe
  3. Proces zakupowy SWPP2
  4. Prawne aspekty rozliczania umów
  5. Zasady BHP
pgeenergiaciepla_site