PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach podpisała trójstronną umowę w ramach programu „Ciepła woda użytkowa bez piecyka”

12.06.2020
166a350c36ac495d3dc87d4acee48ed4

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Kielcach i Świętokrzyską Spółdzielnią Mieszkaniową w Kielcach w ramach realizowanego przez spółkę programu „Ciepła woda użytkowa bez piecyka”.

Podpisanie trójstronnej umowy odbyło się 4 czerwca 2020 r. Dzięki tej umowie partnerzy będą współpracować przy przebudowie instalacji cwu w blokach Marszałkowska 69 i Marszałkowska 73 w Kielcach, zarządzanych przez Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową. Celem przedsięwzięcia jest zmiana sposobu podgrzewu wody użytkowej z piecyków gazowych na ciepło sieciowe z miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Podpisanie umowy z MPEC Kielce oraz Świętokrzyską Spółdzielnią Mieszkaniową to ważny krok zarówno w kierunku usprawnienia dostępu do ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Kielc, jak i krok w stronę ekologii – mówi Dariusz Kozak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. – Jestem przekonany, że współpraca będzie owocna, ponieważ każdej ze stron zależy na polepszaniu jakości życia mieszkańców, a ponadto jako PGE Energia Ciepła zależy nam na dołączaniu mieszkań do programu Ciepła woda użytkowa bez piecyka. – dodaje Dariusz Kozak.

Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła już przedsięwzięcia związane ze zmianą sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej w dwóch blokach, których mieszkańcy korzystają z cwu z sieci miejskiej od października 2019 roku. Mając na względzie pozytywny odbiór i zadowolenie mieszkańców, ŚSM postanowiła kontynuować inwestycje, co doprowadziło do podpisania kolejnych umów.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach i MPEC Kielce zainicjowały program „Ciepła woda użytkowa bez piecyka” w 2018 r. Program skierowany jest do użytkowników lokali w budynkach, które pobierają ciepło na cele CO z miejskiej sieci ciepłowniczej, a ciepłą wodę uzyskują za pomocą podgrzewaczy gazowych. W listopadzie 2019 r. do programu dołączył WFOŚiGW w Kielcach, co zostało potwierdzone podpisaniem stosownego Listu Intencyjnego. W ramach programu każda ze stron w swoim zakresie wspiera administratora obiektu w całym procesie zmiany sposobu podgrzania ciepłej wody. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach finansuje część kosztów poniesionych przez odbiorców na dostosowanie budynków do zmiany sposobu podgrzewu cwu.

wróć do Aktualności