Budowa kotłowni gazowej w Rzeszowie. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

05.06.2020

Komitet Inwestycyjny Grupy PGE w grudniu 2019 roku wydał pozytywną rekomendację dla kontynuacji prac związanych z Programem Inwestycyjnym PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, w zakresie przygotowania do realizacji budowy nowej jednostki wytwórczej jaką będzie kotłownia gazowa złożona z sześciu kotłów gazowych o łącznej mocy 186 MWt.

Będzie to nowoczesna jednostka wytwórcza spełniająca wymagania BAT (wymagania decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE), która do końca 2023 roku zastąpi dotychczasowe kotły wodne rusztowe WR25 i kotły wodne pyłowe WP120 opalane paliwem węglowym.

Kotłownia gazowa w Rzeszowie wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w miastach. Wydana rekomendacja dla budowy kotłowni gazowej została poprzedzona opracowaniem wielu analiz, zarówno pod kątem technologicznym, jak też ekonomicznym środowiskowym. Wyniki analiz wskazały na zmianę paliwa z węgla na paliwo gazowe jako najbardziej bezpiecznego dla środowiska zarówno dla parametrów emisji z emitora jak też ze względu na brak odpadów poprodukcyjnych.

wróć do Aktualności