PGE Energia Ciepła zajęła II miejsce w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”

10.12.2020

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, otrzymała nagrodę za zajęcie II miejsca na mazowieckim szczeblu regionalnym w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

Celem konkursu zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest wyróżnienie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także dbających o systematyczną poprawę stanu BHP. Ocena zakładu pracy odbyła się na podstawie przygotowanego materiału w formie opisowej prezentacji z dołączonymi fotografiami i statystykami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W kolejnym kroku nadinspektor pracy przeprowadził audyt w formie kontroli w siedzibie pracodawcy.

- Jesteśmy dumni, że PGE Energia Ciepła została wyróżniona i znalazła się na podium. Dbamy o bezpieczeństwo pracy średnio ponad 5 tysięcy pracowników i blisko 3 tysięcy podwykonawców. Wypadkom w miejscu pracy można zapobiec poprzez ciągłe doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa, budowanie świadomości i wrażliwości pracowników na sprawy BHP oraz ich codzienne zaangażowanie. Wszystkie te kwestie związane z obszarem BHP traktujemy priorytetowo – powiedział Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła.

Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który pisemnie wyrazi chęć uczestnictwa lub zostanie zgłoszony przez Okręgowego Inspektora Pracy albo organizację pracodawców.

Zero wypadków przy pracy to cel PGE Energia Ciepła w obszarze bezpieczeństwa pracy. Spółka realizuje rocznie kilkadziesiąt działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, ale również podwykonawców i dostawców. Efektem jest wysoka świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz bardzo dobre wyniki BHP w naszych elektrociepłowniach.

W zakładach produkcyjnych PGE Energia Ciepła w Toruniu, Krakowie i na Wybrzeżu spółka na początku 2020 r. celebrowała kolejne lata bez wypadku. W Toruniu osiągnęła najwyższą liczbę dni bez wypadku – ponad 4500 dni. Spółka przeszkoliła z BHP ponad 10 tys. pracowników firm podwykonawczych, z którymi współpracuje.

Warto podkreślić, że jest to kolejne wyróżnienie w tym roku dla PGE EC w tym konkursie. Również II miejsce na kujawsko-pomorskim szczeblu regionalnym zajął PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Wydarzenie organizowane jest corocznie pod patronatem Marszałka Sejmu. W tym roku honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Elżbieta Witek – obecny Marszałek Sejmu RP.