Elektrociepłownia „Zielona Góra” dostawcą ciepła i chłodu do Szpitala Tymczasowego

09.12.2020
0ab3cf3b02a47c47791bdd6158653e91

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomiła dostawę ciepła i chłodu z ciepła sieciowego do nowo wybudowanego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Szpital, decyzją Ministra Zdrowia, przekształcono w Szpital Tymczasowy, gdzie będą realizowane działania w zakresie leczenia i hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS CoV-2.

Szpital tymczasowy w Zielonej Górze ruszył 7 grudnia 2020 roku. Już trzy tygodnie przed jego uruchomieniem rozpoczęto dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania budynku, podgrzewu wody użytkowej, wentylacji, a także chłodu wytwarzanego z ciepła sieciowego. Nowy szpital wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, posiada również jedne z najbardziej innowacyjnych i efektywnych energetycznie rozwiązań zaopatrzenia w ciepło i chłód, wytwarzany z ciepła sieciowego w agregatach absorpcyjnych.

- W styczniu 2020 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra” uruchomiła realizację zadania - inwestycję polegającą na zaprojektowaniu rozwiązania umożliwiającego zaopatrzenie obiektu CZMiD w ciepło i chłód sieciowy z sieci ciepłowniczej, polegające na zabudowie węzła cieplnego o mocy 1 435 kW oraz agregatu chłodu o mocy 300 kW. To ważna inwestycja polegająca na kompleksowej obsłudze potrzeb cieplnych i chłodniczych odbiorcy – mówi Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Projekt pn. „Budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - budowa węzłów cieplnych i chłodniczych w Zielonej Górze” jest dofinansowywany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Działanie  1.5  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach opracowanej przez Prezydenta Miasta Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Pierwsze  doświadczenia w produkcji chłodu z ciepła sieciowego Elektrociepłownia Zielona Góra zdobywała, uruchamiając w 2015 roku agregaty absorpcyjne w innych obiektach użyteczności publicznej, tj. Centrum Przyrodniczym oraz Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Agregat chłodniczy w CZMiD to największa dotychczas realizacja, gdzie zastosowano nowe rozwiązanie pozwalające wykorzystać technologię absorpcyjnego wytwarzania chłodu z ciepła z sieci, którego temperatura w lecie wynosi 65/70 °C. Agregat chłodu jest umieszczany u odbiorcy ciepła, takie rozwiązanie nie wymaga budowy osobnej sieci chłodniczej.

- Wprowadzenie tego rozwiązania było wyzwaniem, lecz nowa technologia spowodowała, że już dzisiaj  możemy pochwalić się wysoką sprawnością wytwarzania chłodu, osiągając tym samym konkurencyjność rynkową w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem jakim są klimatyzatory sprężarkowe – komentuje Krzysztof Kwiecień.

Przekwalifikowanie obiektu na Szpital Tymczasowy spowodowało potrzebę zapewnienia dostawy chłodu do CZMiD przez okres pełnego roku z uwagi na wymagania chłodzenia stref obiektu wraz ze specjalistycznymi urządzeniami medycznymi. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla kluczowej infrastruktury medycznej wymagała elastycznego reagowania na potrzeby odbiorcy, które zostały w pełni zaspokojone.